JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

PRZEKAZUJĄC NAM 1% PODATKU POMOŻESZ UTWORZYĆ NOWĄ PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ DLA UCZNIÓW SSP STO I SG STO W STARACHOWICACH !!!


Szanowni Państwo !

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
POSIADA STATUS INSTYTUCJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wszystkich, którym na sercu leży dobro dzieci, prosimy
o przekazanie darowizny na rzecz tej organizacji.

Pieniądze te będą wykorzystane na
UTWORZENIE NOWEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej STO
i Społecznego Gimnazjum STO.


Aby przekazać darowiznę  na rzecz organizacji pożytku publicznego
1% podatku od osób fizycznych należy:

Jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu SKT nr 50?

Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28 - poz. 126, 127; PIT-36 - poz. 305, 306; PIT-36L - poz. 105, 106; PIT-37 - poz. 124, 125; PIT-38 - poz. 58, 59). Można również przekazać organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 51, 52.
Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2013, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe SKT nr 50 w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000029026 - oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdof).
Zwracamy też uwagę, że w rozliczeniu za rok 2010 podatnik nie podaje nazwy wybranej organizacji pożytku publicznego (nie ma takiej rubryki), a jedynie jej numer. Dzięki temu unika się błędów przy wypełnianiu formularza, co w przeszłości niejednokrotnie powodowało, iż urzędy skarbowe nie przekazywały wskazanych kwot.
Dla ułatwienia kontaktu STO z darczyńcą należy w składanym zeznaniu podać informacje uzupełniające (np. e-mail); można też wskazać cel szczegółowy, na który chcą Państwo przeznaczyć 1% swego podatku (PIT-28 - poz. 128, 130; PIT-36 - poz. 307, 309; PIT-36L - poz. 107, 109; PIT-37 - poz. 126, 128; PIT-38 - poz. 60, 62; PIT-39 - poz. 53, 55). Aby Naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 - poz. 1129; PIT-36 - poz. 308; PIT-36L - poz. 108; PIT-37 - poz. 127; PIT-38 - poz. 61; PIT-39 - poz. 54).
Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do lipca tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać tylko w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28 do 31 stycznia 2014 r., PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 do 30 kwietnia 2014 r.


Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę,

Uczniowie, Nauczyciele, Dyrekcja i Zarząd SKT nr 50 STO.