nauczyciel BIOLOGII I PRZYRODY

Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany

Ukończone studia
(kierunek - uczelnia): 


Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce
Kierunek: Biologia

Doskonalenie zawodowe:

  • kurs "Nauczanie przyrody w szkole podstawowej klasy IV - VI"

  • kurs "Warsztaty ekologiczne w zakresie biologii"

  • kurs dla wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

  • kurs "Opiekun stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy"

  • warsztaty "Ciekawie, efektywnie, twórczo - rola metod aktywizujących w edukacji"

  • warsztaty "Jak radzić sobie z agresją w szkole"

  • warsztaty "Wychowanie seksualne i profilaktyka AIDS"

  • warsztaty "Szkoła szkole" w ramach akcji "Szkoła z klasą"

  • kurs "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej"

 

<< powrót >>