PEDAGOG SZKOLNY

Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany

Ukończone studia
(kierunek - uczelnia): 


Uniwersytet Warszawski
Wydział: Pedagogika

Absolwentka Szkoły Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Sieć".
Od początku powstawania szkoły niepublicznej uczestniczyłam w jej organizowaniu i od początku jej istnienia w niej pracuję.
Moje zawodowe zainteresowania to - przygotowanie młodych ludzi do życia w rodzinie, doskonalenie komunikacji interpersonalnej, doskonalenie umiejętności wychowawczych, rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka uzależnień, profilaktyka agresji i dokuczania i pomoc ofiarom przemocy /zwłaszcza dzieciom/. Z tego zakresu tematycznego wciąż poszukuję nowych informacji, badań i doświadczeń.
Dlatego choć ukończyłam już dziesiątki kursów, szkoleń i warsztatów i sama mam przyjemność prowadzić szkolenia z tej tematyki, to nadal uważam, ze człowiek uczy się całe życie.

"Z radościami i smutkami możesz przyjść do pani Ani" - takie hasło wisi na drzwiach pokoju pedagoga w naszej szkole. Zapraszam wszystkich - dzieci i dorosłych - którzy chcą podzielić się tym, co przeżywają.
Liczy się dla mnie człowiek z jego potrzebami, uczuciami, myślami i całym bogactwem wnętrza, które - choć niewidoczne - wpływa na jakość życia.
Idea Szkoły, która tak postrzega człowieka, interesuje się nim całościowo i stara się wspomagać jego rozwój, jest mi bliska już ponad 20 lat!

 

<< powrót >>