WYCHOWAWCA KLASY I SSP STO

Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel dyplomowany


Ukończone studia
(kierunek - uczelnia): 


WSP Kielce
Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim
Nauczanie początkoweDoskonalenie zawodowe:

 • Studium Socjoterapii - WOM Kielce

 • Kurs Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej - OCDN Kielce

 • Program Profilaktyki Uzależnień "Spójrz inaczej" - WOM Kielce

 • Studia Podyplomowe - Edukacja zdrowotna i wychowanie do życia w rodzinie - Akademia Świętokrzyska Kielce

 • Seminarium Edukacyjne "Euro na edukację" - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 • Konferencja naukowo - szkoleniowa nt.: "Dysleksja rozwojowa" PPP

 • Warsztaty w ramach "Szwedzko - polskiego projektu "Ekologik - edukacja ekologiczna.

 • Interaktywne metody w nauczaniu przyrody i ochrony środowiska; Training of trainers for teachers"

 • Warsztaty "Planowanie wynikowe w edukacji szkolnej" - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

 • Kurs "Realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum"

 • Szkolenie "Budowanie partnerskich relacji z rodzicami. Wykorzystanie narzędzi analizy transakcyjnej" ODN STO

 • Realizacja projektu "Woda, powietrze, ziemia, ogień" Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
 • Szkolenie "Nowe prawa i obowiązki nauczycieli w świetle wymagań prawa oświatowego - Jak odróżnić fakty od mitów" MAC Edukacja

 • Konferencja Szkoleniowa "Spójrz inaczej"-uczeń trudny czy wymagający? z udziałem Dr Billa Rogersa.

 

Motto:
"Świat jest piękny - jeśli chcemy go takim widzieć", tak poza tym to jestem nadmierną optymistą i nie potrzebuję na co dzień żadnych motywujących mnie mott.

Zainteresowania:
Off-Road, narciarstwo.

<< powrót >>