Comenius 2009 - 2011

"Szansa dla słabszych - drama o globalnym ociepleniu prezentowana przez lokalnych bohaterów"

A Socialization Opportunity for Disadvantaged Children - a Global Warming Drama
Presented by Folklore Heroes

strona www: www.afekids.com

Artykuł: "Tak daleko - tak blisko ...", Tygodnik Starachowicki z dn. 7 grudnia 2009r., nr 49 /831/

Artykuł: "Comenius w Gimnazjum Społecznym", Tygodnik Starachowicki z dn. 15 marca 2010r., nr 11 /845/

PARTNERZY PROJEKTU:

Koordynator:

Tarik Somer Ilkögretim Okulu
Abant Yolu Uzeri Merkel
Bolu

Turcja

Społeczne Gimnazjum STO

ul. Wojska Polskiego 7A
27-200 Starachowice

Polska


Agrupamento Vertical
Gonçalo Mendes da Maia
Escola E. B. 2/3 da Maia
Avenida Luís de Camoes
4470-194 Maia - Porto

Portugalia

 

Opis projektu:

Projekt ten jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku 7-15. Uczniowie mają mało okazji do tego, aby wyrazić siebie i rozwijać swoje zainteresowania. W szczególności  dotyczy to uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie nie mają zbyt wiele okazji do tego aby sprawdzić się jako ludzie aktywni społecznie. Jednakże niektóre zajęcia w szkole pozwalają dzieciom zdobyć pewność siebie, rozwinąć ich wyobraźnię oraz przede wszystkim wyrazić siebie oraz rozwinąć swoje zainteresowania.
Przedstawienia teatralne, scenki dramowe, przygotowane przez uczniów od scenariusza po projekt kostiumów, scenografię i oczywiście prezentację przedstawienia może być wspaniałą szansą na integrację uczniów.

Cele projektu:

1. Wzajemne poznawanie kultury krajów uczestniczących w projekcie poprzez:

 • wykonanie plakatów przez każdy kraj, które powinny zawierać narodowe symbole (flagi) i prezentowanie ich podczas wzajemnych spotkań.
 • gromadzenie materiałów, przygotowywanie portfolio i płyty CD które powinny zawierać informacje dotyczące  historii, pochodzenia ludzi, tradycji, zwyczajów, folkloru, popularnych kostiumów, bohaterów związanych z danym regionem, kuchnię, zwyczaje religijne, święta  lub wydarzenia charakteryzujące dany kraj bądź region .
 • organizacja wystawy w każdej szkole podczas wzajemnych spotkań, która powinna zawierać typowe obiekty charakterystyczne dla danego kraju.

2.  Wyjaśnienie jakie mogą być efekty globalnego ocieplenia metodą badań.

 • badania efektów globalnego ocieplenia na całym świecie poprzez prowadzenie badań, wynajdowanie informacji ( przy użyciu Internetu, encyklopedii, książek, gazet naukowych, przeprowadzenie ankiety wśród sąsiadów, z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami itd.)
 • projektowanie plakatów i wyników badań przez wszystkie kraje uczestniczące w projekcie.
 • zarejestrowanie uczniów na forum internetowym aby mogli komunikować się z rówieśnikami z krajów uczestniczących w projekcie, uczniowie będą mogli wyrazić opinię i podzielić się wynikami badań dotyczącymi globalnego ocieplenia
 • organizacja spotkań w krajach uczestniczących w projekcie w celu wymiany informacji dotyczących projektu i tematów z nim związanych; informacje będą przekazywane w formie portfolio w języku angielskim.

3. Nauka współpracy i pracy w grupie poprzez pisanie scenariusza sztuki

 • uczniowie spróbują napisać scenariusz przedstawienia dotyczący globalnego ocieplenia w scenariuszu tym muszą pojawić się bohaterowie podań i legend z danego kraju każdy kraj powinien wybrać jednego z najsłynniejszych bohaterów ze swojego kraju bądź regionu .
 • zachęcenie wszystkich uczniów do współpracy przy pisaniu scenariusza bez  względu na pochodzenie, rasę, religię bądź niepełnosprawność.
 • wspieranie uczniów i pokazanie, że osiągną lepsze rezultaty poprzez współpracę  i wzajemną pomoc.
 • pokazanie uczniom jak być bardziej społecznym poprzez pracę w grupach. Wyniki uczniów, którzy poczynią największe postępy zostaną umieszczone             w potfolio i przedstawione przez poszczególne kraje. 

4. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów przy użyciu technologii.

 • zachęcanie uczniów do kontaktu z rówieśnikami aby wymienili informacje dotyczące projektu i scenariusza przy użyciu poczty internetowej, forum internetowego. Uczniowie będą rozwijali zdolności językowe poprzez  rozmowę i pisanie do rówieśników w języku angielskim .
 • stworzenie grup, które zaprezentują scenariusz w języku angielskimi i języku ojczystym. Celem jest zdobycie umiejętności ekspresji przy użyciu techniki zwanej dramą.
 • Przygotowanie plakatów dotyczących scenariusza i prezentacja nazwisk uczniów, którzy uczestniczą w tym przedsięwzięciu, plakaty zostaną przygotowane w języku angielskim uczniowie zrobią zdjęcia plakatów i wyślą je do swoich rówieśników z krajów partnerskich mailem lub forum on-line.
 • Danie szansy wszystkim uczniom na uczestniczenie w projekcie oraz wspieranie ich przez nauczycieli ( nasza szkoła jest bardzo małą wiejską szkołą, liczba uczniów od 1 do 8 klasy wynosi 138 osób, więc większość uczniów może uczestniczyć w projekcie)

5.  Rozwijanie wyobraźni uczniów poprzez projektowanie kostiumów.

 • Rysowanie kostiumów przy użyciu wyobraźni.
 • Organizacja konkursu na projektowanie kostiumów w szkołach, każda szkoła zorganizuje konkurs i wybierze kostiumy spośród tych biorących udział w konkursie.
 • Dzielenie się wynikami konkursu ze szkołami partnerskimi przy użyciu poczty internetowej, stworzenie CD ( będą rozdzielone podczas spotkania) lub metodą wideo- konferencji.
 • Organizacja wideo-konferencji (2 razy w miesiącu),żeby poinformować uczestników o  rozwoju projektu ( konkurs projektu kostiumów, forum internetowe, portfolio itd )
 • Tworzenie raportów (miesięcznych) gdzie uczniowie opublikują ich rozwój w tym projekcie, swoje prace, opowieści o bohaterach z ich regionu, kraju  i z krajów uczestniczących w projekcie.

6. Przedstawienie sztuk teatralnych w szkołach  macierzystych i w szkołach uczestniczących w projekcie.

 • Przedstawienie sztuk teatralnych we własnych szkołach i w szkołach uczestniczących w projekcie. Wspólne występowanie zintegruje uczniów.
 • Danie szansy uczniom aby wyrazili siebie poprzez wzięcie udziału  w przedstawieniu
 • Poznawanie innych kultur, bohaterów z różnych krajów, kostiumy: współpraca z innymi krajami będzie szansą na zrozumienie i poznanie różnic pomiędzy krajami europejskimi. Spowoduje to wzrost tolerancji w stosunku do innych kultur.
 • Prezentowanie kultury poszczególnych krajów za pomocą przedstawienia teatralnego będzie polegało na mówieniu w ojczystym języku, a kostiumy będą przypominały tradycyjne stroje z epok charakterystyczne dla danego kraju.
 • Dyskusja nad rozwiązaniem problemu globalnego ocieplenia; uczniowie będą dyskutowali co powinno być zrobione aby zapobiec problemowi globalnego ocieplenia oraz zachęcani do umieszczania swoich pomysłów w projekcie

WRZESIEŃ 2009

Działania, które miały miejsce w naszej szkole od rozpoczęcie roku szkolnego:

 • Uformowanie drużyny projektowej - nauczycieli, którzy będą pracować nad realizacją projektu.
 • Nauczyciele podzielili się zadaniami:

Katarzyna Sasak - koordynator szkolny (tłumaczenia, korespondencja z partnerami, organizacja wyjazdów projektowych, czuwanie nad przebiegiem projektu)

Dyr. Bożena Jaskros -   nauczyciel języka polskiego
(poprawność językowa materiałów przygotowywanych przez uczniów)

Anna Babicka - pedagog szkolny (oprawa artystyczna przedstawień realizowanych przez uczniów, artykuły do gazet)

Irmina Domagała - Gront -   nauczyciel języka angielskiego (tłumaczenia artykułów i materiałów, poprawność językowa materiałów przygotowywanych przez uczniów)

Anna Szumilewicz - nauczyciel języka angielskiego (tłumaczenia artykułów i materiałów, poprawność językowa materiałów przygotowywanych przez uczniów)

Renata Kubik -  nauczyciel ze świetlicy, prowadzenie dziennika projektu.

PAŹDZIERNIK 2009

Spotkanie drużyny projektowej:

 • Zebranie materiałów na pierwsze spotkanie w Turcj i - folderki o szkole, mieście, regionie, symbole regionu.
 • Przygotowanie prezentacji o Polsce, regionie i mieście.
 • Zarezerwowanie biletów lotniczych, wykup ubezpieczenia.
 • Omówienie planowanego wyjazdu nauczycieli na spotkanie projektowe do Bolu, Turcja.


LISTOPAD 2009

 Spotkanie Projektowe w Turcji
18 - 22 listopad 2009

Na spotkaniu projektowym miało miejsce:

 • Omówienie harmonogramu projektu. Ustalono, kolejne spotkanie odbędzie się w Portugalii
  w marcu 2010; potem w Polsce w październiku 2010, a ostatnie w Turcji w maju 2010.
 • Omówienie strony internetowej projektu. Szkoła z Turcji będzie jej moderatorem. Adres strony internetowej to: www.afekids.com
 • Omówienie zadań partnerów.
 • Zapoznanie się z krajami partnerskimi, obejrzenie i wysłuchanie prezentacji.
 • Zwiedzanie regionu Bolu oraz miejsc historycznych jak Safranbolu- zapoznanie się z tradycjami i historią Turcji.
bazary tureckie Dolma - tradycyjne tureckie jedzenie
herbata po turecku turecki ślub
drużyna projektowa, nauczyciele z Turcji, Portugalii i Polski p. Ania Babicka w tureckiej szkole

 

GRUDZIEŃ 2009

Dnia 18 grudnia 2009 odbyło się w naszej szkole zebranie społeczności szkolnej Społecznego Gimnazjum, na którym poinformowano uczniów o konkursie związanym z przygotowaniem prezentacji na spotkanie projektowe do Portugalii.

Do konkursu zgłosili się następujący uczniowie:

Gr. I:

 • Barbara Zatorska
 • Kinga Samborska
 • Agnieszka Serwicka
 • Maria Włoskowicz

Gr. II:

 • Olga Gryz
 • Natalie Hnativ
 • Martyna Marcula
 • Ola Kuleta

Gr. III:

 • Magdalena Bidzińska
 • Adrianna Chmolewska
 • Marta Herc
 • Emanuel Misztal

Ośmioro ze zgłoszonych uczniów pojedzie na spotkanie projektowe do Portugali. Najlepsza prezentacja zwycięża.

STYCZEŃ 2010

Uczniowie pracując w drużynach przygotowują prezentacje o globalnym ociepleniu w regionie, Starachowicach i w Polsce. Przygotowują też ciekawe prezentacje. Mogą korzystać z pomocy nauczycieli z przyrody, języka angielskiego i historii.
Szukają informacji, prowadzą własne badania.

Uczniowie z Polski wymieniają się swoimi danymi kontaktowymi z rówieśnikami z Portugalii.

LUTY 2010

Dnia 5 lutego trzy uczniowskie drużyny stanęły przed komisją i publicznością, aby przedstawić przygotowane przez siebie prezentacje na temat problemu globalnego ocieplenia w Polsce. Dwie z nich zostały nagrodzone. Uczennice, które je przygotowały wyjadą na spotkanie projektowe do Portugalii w dniach od 2 do 6 marca 2010. W ramach przygotowań do wyjazdu, dziewczęta muszą opracować elektroniczną wersję swoich prezentacji. W skład komisji oceniającej weszły panie: dyr. Bożena Jaskros, Katarzyna Sasak, Anna Szumilewicz, Irmina Domagała-Gront oraz Anna Babicka. Publiczność również miała prawo głosu. Zwycięskie drużyny to: Olga Gryz, Natalie Hnatiw, Aleksandra Kuleta oraz Martyna Marcula, Maria Włoskowicz, Kinga Samborska, Barbara Zatorska, Agnieszka Serwicka.

MARZEC 2010

W dniach od 2 do 6 marca 2010, w miejscowości Maia obok Porto w Portugalii odbyło się spotkanie projektowe, na które przybyli również uczniowie i nauczyciele ze szkoły partnerskiej w Bolu w Turcji. Razem prezentowaliśmy problem globalnego ocieplenia w naszych krajach, a także próbowaliśmy zachęcić uczniów do podjęcia próby ochrony lokalnego i regionalnego środowiska naturalnego. Uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne. Spotkanie miało również
charakter integracyjny, ponieważ mieliśmy szansę spotkać ciekawych ludzi i razem zobaczyć piękny i bardzo gościnny kraj jakim jest Portugalia. Po powrocie do Polski, uczennice biorące udział w projekcie
opowiedziały o swoich doświadczeniach na zebraniu społeczności szkolnej w dniu 8 marca 2010. Dziewczętom bardzo podobał się wyjazd i był ciekawym i cennym przeżyciem.

KWIECIEŃ 2010

W ramach pracy nad projektem, uczniowie, wraz z opiekunkami p. Anną Babicką i Katarzyną Sasak, zaczęli prace nad projektem scenariusza do przedstawienia teatralnego pod tytułem: "Świętokrzyskie wiedźmy". Powstał akt pierwszy i drugi oraz wstępne tłumaczenie. Zakupiono aparat fotograficzny do dokumentowania prac nad projektem. Uczniowie klas młodszych oraz gimnazjalnych wykonali prace plastyczno - językowe o tematyce ekologicznej na lekcjach przyrody i języka angielskiego. Uczniowie wykonali prace plastyczne - projekt kostiumów do przedstawienia na lekcjach plastyki.


MAJ / CZERWIEC 2010

Uczniowie pod opieką nauczycieli Katarzyny Sasak, Anny Szumilewicz, Irminy Domagały-Gront i Anny Babickiej przygotowali projekty  strojów, scenografii i rekwizytów do szkolnego przedstawienia, do którego scenariusz został w całości przetłumaczony na język angielski. Tytuł przedstawienia to: "Świętokrzyskie Wiedźmy".

PRACE UCZNIÓW:

WRZESIEŃ 2010

Działania, które miały miejsce w naszej szkole od rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011:

 • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Monitorowania Wód.
 • Przygotowali gazetki ścienne o krajach biorących udział w projekcie.
 • Przygotowali prezentacje o tematach: "Moje miejsce na Ziemi", "My też możemy coś zrobić dla środowiska".
Pod opieką p. Anny Szumilewicz i p. Anny Babickiej przygotowali teatralne przedstawienie na październikowe spotkanie projektowe.

PAŹDZIERNIK 2010

W dniach 3 - 8 października 2010R. odbyło się spotkanie projektowe w Starachowicach. Nasza szkoła gościła nauczycieli i uczniów z Maia w Portugalii i Bolu w Turcji. Galeria

Celem spotkania była wymiana materiałami, prezentacje prac uczniów związane z pracą nad projektem, zapoznanie się z kulturą, tradycjami Polski. Zaplanowanie następnych działań projektowych oraz ustalenie wyglądu produktów końcowych projektu.

Ustalono, że na spotkanie do Turcji każda szkoła przygotuje:
- DVD z filmem prezentującym przedstawienie, które może być po angielsku lub w narodowym języku
z napisami,
- DVD ze wszystkimi prezentacjami, zdjęciami i innymi materiałami wyprodukowanymi w trakcie pracy nad projektem,
- uzupełnimy wspólną stronę internetową naszego projektu,
- wymienimy się biuletynami szkolnymi, przygotowanymi w naszych narodowych językach.

W spotkaniu udział wzięło 6 nauczycieli z Portugalii, 8 uczniów z Portugalii, 5 nauczycieli z Turcji, 9 uczniów z Turcji oraz 5 nauczycieli z Polski, 17 uczniów z Polski - goszczących swoich kolegów
w domach oraz wszyscy pozostali uczniowie gimnazjum, którzy byli czynnie zaangażowani
w przygotowanie prezentacji, przedstawień, koncertu oraz gościny w szkole.

Ewaluacja spotkania:
Ewaluacji dokonano za pomocą wywiadu - rozmowy z rodzicami i uczniami zaangażowanymi
w przygotowanie wizyty.

Wyniki:

 • Spotkanie było bardzo udane.
 • Uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności językowe, poznali swoich rówieśników z Turcji i Portugalii.
 • Najbardziej udanym dniem został okrzyknięty ten spędzony w szkole, w trakcie którego uczniowie brali udział w lekcjach, oglądali szkołę oraz przygotowany przez naszych uczniów koncert.

Nauczyciele mogli wymienić się doświadczeniami, porównać systemy nauczania w szkołach, zawrzeć nowe znajomości.

LISTOPAD 2010

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego - pani Teresa Rybka -  przygotowali specjalne wydanie gazetki szkolnej CKG. Zamieścili w nim sprawozdania z wizyty gości z Turcji i Portugalii oraz wywiady z osobami zaangażowanymi w spotkanie projektowe. Gazetka dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce "gazetki szkolne - CKG - rok szkolny 2010/2011 - nr 1".

Uczniowie, biorący udział w szkolnym kole teatralnym, rozpoczęli próby do przedstawienia "Świętokrzyskie wiedźmy", pod kierunkiem pani Anny Szumilewicz.

GRUDZIEŃ 2010 / STYCZEŃ 2011

Uczniowie pracują nad przedstawieniem szkolnym "Świętokrzyskie Wiedźmy" pod kierunkiem pani Anny Szumilewicz i pani Anny Babickiej.


Zaprojektowane stroje zostały przedstawione do realizacji i zostaną uszyte na marzec.

Pani Anna Kamińska nauczyciel przyrody i biologii w naszej szkole przeprowadziła lekcje na temat globalnego ocieplenia.

Przeprowadzone lekcje pozwolą lepiej przygotować się aktorom do roli nauczyciela i uczniów biorących udział w podobnej lekcji w przedstawieniu.

Odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na spotkanie projektowe do Bolu, Turcja. Omówiono na nim aspekty prawne i organizacyjne wyjazdu. Spotkaniu przewodniczyły pani dyrektor Bożena Jaskros i pani Katarzyna Sasak - szkolny koordynator projektu.

LUTY 2011

Uczniowie, pod przewodnictwem pani Anny Szumilewicz, przygotowują projekty i rekwizyty do przedstawienia "Świętokrzyskie Wiedźmy".

Uczniowie biorący udział w przedstawieniu, pod opieką pani Marioli Pocheć i Anny Babickiej, ćwiczą piosenki do przedstawienia.
Trwa ustalanie programu wizyty w Turcji. Pani Katarzyna Sasak jest w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z partnerami z Turcji i Portugalii.

MARZEC 2011

Przedstawienie "Świętokrzyskie Wiedźmy" jest na etapie prób generalnych, podczas których uczniowie wykorzystują wykonane przez siebie rekwizyty, stroje oraz elementy muzyczne.

Stroje do przedstawienia - spódnice czarownic i ludowe chusty - zostały uszyte, zgodnie z projektami uczniów i dostarczone do szkoły ku ogromnemu zadowoleniu grupy projektowej.

KWIECIEŃ 2011

Przedstawienie "Świętokrzyskie Wiedźmy" zostało ukończone i ostatecznie dopracowane. Przy pomocy przyjaznego kamerzysty, zostało ono również nagrane w formie filmu.
Prace nad tłumaczeniem filmu i ogólnym wyglądem produktu końcowego programu Comenius nadzoruje szkolny koordynator projektu - p. Katarzyna Sasak.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć i doświadczyć jak samodzielnie nakręcić i zmontowac film z przedstawienia oraz jak wiele pracy i planowania taka praca wymaga.

MAJ 2011

W dniach 9-13 maja 2011 w Bolu w Turcji odbyło się spotkanie projektowe, którego celem było podsumowanie działań projektowych. Uczniowie tureccy przygotowali prezentacje podsumowujące pracę uczniów i nauczycieli związaną z projektem. Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzeć tradycyjne stroje i tańce tureckie przygotowane przez klasy IV i VI.
Podczas wizyty w szkole partnerzy projektu zaprezentowali swoje przedstawienia projektowe, zasadzili projektowy las drzewek oraz mieli okazję spróbować tradycyjnych potraw tureckich. Wymieniono się również materiałami.
Wizyta w Turcji była również wielką lekcją historii i kultury Tureckiej, ponieważ grupa projektowa zwiedziła muzeum Hagia Sophia w Stambule oraz odwiedziła błękitny meczet.
Na spotkaniu projektowym naszą szkołę reprezentowało czterech nauczycieli: p. Bożena Jaskros, p. Katarzyna Sasak, p. Anna Szumilewicz oraz p. Anna Babicka. Społeczność naszych uczniów bardzo godnie reprezentowali: Kinga Tkaczuk, Wiktoria Dobrowolska, Aleksandra Skwarek, Ola Zatorska, Aleksandra Madejska, Kacper Hartung oraz Jan Głowacki.
Nasza wizyta u prezydenta miasta w Bolu została zarejestrowana na wideo i jest dostępna na stronie urzędu Miasta w Bolu: www.bolu.bel.tr

 

CZERWIEC 2011

Uczniowie gimnazjum promowali nasz projekt Comenius na Międzygimnazjalnym Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Występując jako zespół muzyczny prezentowali piosenki ekologiczne, które powstały dzięki pracy nad projektem Comenius. W trakcie występu pokazali nasze logo projektu występując w naszych  żółtych koszulkach projektowych.

Przedstawienie projektowe "Świętokrzyskie Wiedźmy" zostało zaprezentowane w Urzędzie Miasta na uroczystej gali podsumowującej Ogólnopolski Konkurs Łamigłowa 2011. W gali udział wzięły delegacje z całej Polski - np. z Gdańska, Warszawy, Krakowa, Ostrołęki czy Łodzi.

LIPIEC 2011

W lipcu odbyło się spotkanie podsumowujące pracę nad projektem. Zespół projektowy przygotował wzór raportu końcowego oraz kartę Ewaluacji - podsumowano prace nad projektem.  Uzupełniono też bazę produktów EST.

Odbyły się również warsztaty dla uczniów Społecznego Gimnazjum i Społecznej Szkoły Podstawowej w trakcie których uczniowie mogli opracowywać teatralne stroje, przygotowywać mini scenki rodzajowe o tematyce projektu. A także uczniowie pracując w małych grupach pracowali nad zebraniem materiałów do szkolnego informatora o projekcie i szkole.

Link do Europejskiej Bazy Produktów - European Shared Treasure, na której można zobaczyć jakie są efekrty naszej pracy nad projektem Comenius 2009-2011.