NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Stopień awansu zawodowego:.: Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej :.
nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia
(kierunek - uczelnia): 


Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Instytut Pedagogiki, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna

Wykształcenie:

2002 - 2005 - Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa Seminarium Doktoranckie

1999 - 2002 - Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa Studia Doktoranckie

1996 - 1997 - Politechnika Radomska, Radom Studia Podyplomowe w zakresie ekologii i ochrony środowiska

Doskonalenie zawodowe:

 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

 • kurs terapii pedagogicznej

 • kurs "Opiekun stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy"

 • kurs doskonalący "Profilaktyka społeczna"

 • szkolenie pt. "Awans zawodowy nauczyciela"

 • szkolenie "Jak radzić sobie z agresją w szkole?"

 • szkolenie "Integracja w edukacji wczesnoszkolnej"

 • szkolenie nt. "Ciekawie, efektywnie, twórczo - rola metod aktywizujących w edukacji"

 • szkolenie nt. "Bariery w komunikacji wychowawczej. Empatia i asertywność jako podstawowe kompetencje wychowawcze"

 • szkolenie nt. "Przemoc psychiczna i fizyczna w szkole i rodzinie. Wychowanie do wartości jako szansa przeciwdziałania przemocy"

 • szkolenie nt. "Jak przygotować wniosek o dotację ze źródeł zagranicznych"

 • warsztaty w ramach "Szwedzko - polskiego projektu Ekologik - edukacja ekologiczna. Interaktywne metody w nauczaniu przyrody i ochrony środowiska; Training of trainers for teacher"

 • konferencja naukowo - szkoleniowa nt. "Dysleksja rozwojowa: teoria, diagnoza, terapia"

 • konferencja metodyczna pt. "Wykorzystanie gier w nauczaniu matematyki w kształceniu zintegrowanym"

 • Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców "Naprawa polskiej szkoły"


W życiu zawodowym kieruję się mottem:

 1. "Po pierwsze: nic na oślep i nic bez celu. Po wtóre: nic innego nie mieć na względzie jak cel społeczny". (M. Aureliusz)

 2. "Nie śmiać się, nie biadać, ani nie przeklinać, lecz rozumieć". (B. Spinoza).

<< powrót >>