WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2011/2012

| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |

| 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |

 

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach
odniosła ogromny sukces edukacyjny.

W rankingu szkół na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego
zajęła VI miejsce w województwie
oraz III w powiecie i I w mieście.

      Porównanie średniego wyniku szkoły z danego roku z wynikiem z poprzednich lat jest możliwe dzięki skalom znormalizowanym, w tym skali staninowej. Krajowa skala staninowa obejmuje wszystkie szkoły, w których do sprawdzianu przystąpiło co najmniej 5 uczniów. W okręgu łódzkim takich szkół w 2012 roku było 1235.
Wynik w staninie najwyższym osiągnęło tylko 36 szkół (4% odsetek szkół w kraju, 2,9% odsetek szkół
w OKE Łódź). Z dumą informujemy, iż średni wynik sprawdzianu Społecznej Szkoły Podstawowej STO
w Starachowicach mieści się w staninie najwyższym, tzn. placówka osiągnęła najwyższy wynik egzaminacyjny.

 

Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach
odniosło ogromny sukces edukacyjny.

W rankingu szkół na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego
zajęło VII miejsce w województwie
oraz w powiecie i mieście.