GrONO PEDAGOGICZNE
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO
 
DYREKTOR:
mgr Bożena Jaskros
WICEDYREKTOR:
mgr Beata Nowak
   
edukacja
wczesnoszkolna

mgr Renata Kubik
mgr Marzena Mączyńska

mgr Joanna Gryz

mgr Dorota Glina

   
język polski
mgr Teresa Rybka
mgr Bożena Jaskros
mgr Jolanta Susfał
   
język angielski
mgr Katarzyna Sasak
mgr Jakub Dróżdż
mgr Paulina Basiak
   
język niemiecki
mgr Aneta Różalska
   
historia
mgr Patrycja Miernik
   
przyroda/biologia
mgr Anna Kamińska
   
fizyka
mgr Przemysław Wolszczak
   
chemia
mgr Grażyna Dańko
   
matematyka
mgr Jolanta Dudkowska
mgr Beata Nowak
   
geografia
mgr Jacek Karlik
   
muzyka
mgr Dariusz Dygas
   
plastyka
mgr Magdalena Zatorska
   
technika
mgr Grażyna Kruk
   
informatyka
mgr Ewelina Garbacz
mgr Jacek Karlik
   
wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Makoska
mgr Andrzej Dziuba
   
religia
Ks. Rafał Jaworski
   
pedagog szkolny
Anna Babicka


SPOŁECZNE GIMNAZJUM STO
 
DYREKTOR:
mgr Bożena Jaskros
WICEDYREKTOR:
mgr Beata Nowak
   
język polski
mgr Bożena Jaskros
mgr Teresa Rybka
   
język angielski
mgr Katarzyna Sasak
mgr Jakub Dróżdż
   
język niemiecki
mgr Adam Stanik
   
historia
mgr Patrycja Miernik
   
biologia
mgr Anna Kamińska
   
matematyka
mgr Teresa Szklarczyk
   
fizyka
mgr Przemysław Wolszczak
   
chemia
mgr Grażyna Dańko
   
geografia
mgr Jacek Karlik
   
wos
mgr Patrycja Miernik
   
muzyka
mgr Dariusz Dygas
 
plastyka
mgr Magdalena Zatorska
   
zajęcia artystyczne
mgr Magdalena Zatorska / mgr Dariusz Dygas
   
zajęcia techniczne
mgr Grażyna Kruk
   
informatyka
mgr Jacek Karlik
   
wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Makoska
mgr Andrzej Dziuba
   
religia
Ks. Rafał Jaworski
   
edukacja
dla bezpieczeństwa
mgr Jacek Karlik
   
pedagog szkolny
Anna Babicka