WYCHOWAWCA KLASY III SSP STO

Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel dyplomowany


Ukończone studia
(kierunek - uczelnia): 


WSP Kielce
Nauczanie początkowe

2003 - obecnie
seminarium doktoranckie w Instytucie Badań Edukacyjnych
w
Warszawie (otwarcie przewodu doktorskiego w 2006 r.)Doskonalenie zawodowe:

 • Studia Podyplomowe - Zarządzanie i marketing Politechnika Świętokrzyska
 • Studia Podyplomowe - Oligofrenopedagogika Akademia Świętokrzyska
 • Kurs kwalifikacyjny - Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Kurs terapii pedagogicznej
 • Kurs "Profilaktyka społeczna"
 • Kurs dla wychowawców kolonii i obozów
 • Kurs "Adaptacja wybranego programu nauczania dla potrzeb dziecka i możliwości szkoły w kontekście obowiązującej podstawy programowej"
 • Kurs "Ratujemy i uzymy ratować"
 • Warsztaty w ramach "Szwezko - polskiego projektu Ekologik - edukacja ekologiczna". Interaktywne metody w nauczaniu przyrodniczym i ochrony środowiska
 • Warsztaty "Ciekawie, efektywnie, twórczo - rola metod aktywizujacych w edukacji"
 • Ogólnopolska konferencja wychowawców i nauczycieli "Naprawa polskiej szkoły"
 • Konferencja "Talent cenniejszy niż ... - o rozpoznawaniu i rozwijaniu talentów w szkole i przedszkolu"
 • Konferencja "Budowanie autorytetu nauczyciela - jak radzić sobie w pracy z grupą"

Motto towarzyszące w pracy:
"Traktuj obce dziecko tak, jak chciałbyś, aby inni traktowali Twoje".

<< powrót >>