KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 4.09.2017 r.
2. Ślubowanie uczniów kl. I SSP 11.10.2017 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 - 31.12.2017 r.
4. Ferie zimowe 12.02 - 25.02.2018 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 - 3.04.2018 r.
6. Egzamin gimnazjalny:
 
  - część humanistyczna:
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
18.04.2018 r.
  - część matematyczno - przyrodnicza:
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
19.04.2018 r.
  - część językowa:
na poziomie podstawowym - godz. 09:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
20.04.2018 r.
7. Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 r.
8. Ferie letnie 01.07 - 31.08.2018 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02.05.2018 r.
1.06.2018 r.

TRYMESTRY
I TRYMESTR 4.09.2017 r. - 24.11.2017 r.
II TRYMESTR 27.11.2017 r. - 9.03.2018 r.
III TRYMESTR 12.03.2018 r. - 22.06.2018 r.