KOŁA ZAINTERESOWAŃ - ROK SZKOLNY 2016/2017

 

KOŁO MATEMATYCZNE

 • PONIEDZIAŁEK
  13.30 - 14.15 kl. VI SSP
  p. Jplanta Dudkowska

 • CZWARTEK
  07.00 - 07.45 kl. II - III SG
  p. Teresa Szklarczyk

 • CZWARTEK
  13.30 - 14.15 kl. V SSP
  p. Beata Nowak

 

 

KOŁO POLONISTYCZNE

 • ŚRODA
  07.00 - 07.45 II - III SG
  p. Teresa Rybka

 • CZWARTEK
  12.40 - 13.25 kl. VI SSP
  p. Bożena Jaskros
 

KOŁO HISTORYCZNE

 • CZWARTEK
  13.30 - 14.15 kl. VI SSP
  p. Patrycja Miernik

 • CZWARTEK
  14.15 - 15.00 kl. I - III SG
  p. Patrycja Miernik
 

KOŁO PRZYRODNICZO - BIOLOGICZNE

 • WTOREK
  13.30 - 14.15 kl. V - VI SSP
  p. Anna Kamińska
 • PIĄTEK
  13.30 - 14.15 kl. II - III SG
  p. Anna Kamińska

 

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • WTOREK
  07.00 - 07.45 kl. III SG
  p. Katarzyna Sasak

 • ŚRODA
  07.10 - 07.55 kl. VI SSP
  p. Katarzyna Sasak

 • PIĄTEK
  07.00 - 07.45 kl. I, II SG
  p. Katarzyna Sasak
 

KOŁO LOGICZNEGO I TWÓRCZEGO MYŚLENIA

 • PONIEDZIAŁEK
  13.30 - 14.15 kl. I - II SSP
  14.15 - 15.00 kl. V - VI SSP
  p. Anna Kamińska

 • PONIEDZIAŁEK
  13.30 - 14.15 kl. III - IV SSP
  14.15 - 15.00 kl. I - III SG
  p. Beata Nowak

 

 

KOŁO DZIENNIKARSKIE

 • CZWARTEK
  14.15 - 15.00 kl. IV - VI SSP
  p. Monika Bujnowska
 • WTOREK
  CKG
  07.00 - 07.45 kl. I - III SG
  p. Teresa Rybka

 

ZAJĘCIA TEATRALNE

 • PONIEDZIAŁEK
  14.15 - 15.00 kl. II - III SSP
  p. Magdalena Zatorska

 • WTOREK
  13.30 - 14.15 kl. 0, I SSP
  14.15 - 15.00 kl. IV - VI SSP
  p. Magdalena Zatorska

 

KOŁO PLASTYCZNE

 • CZWARTEK
  13.30 - 14.15 kl. II SSP
  14.15 - 15.00 kl. III SSP
  p. Magdalena Zatorska

 • PIĄTEK
  12.40 - 13.25 kl. 0 SSP
  13.30 - 14.15 kl. I SSP
  p. Magdalena Zatorska

 

 

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

 • CZWARTEK
  13.30 - 14.15 kl. II SG
  p. Dariusz Dygas

KOŁO GITAROWE

 • PONIEDZIAŁEK
  13.30 - 14.15 kl. I - III SSP
  p. Dariusz Dygas

 • CZWARTEK
  14.15 - 15.00 kl. IV - VI SSP, I - III SG
  p. Dariusz Dygas
 

ZESPÓŁ WOKALNY

 • ŚRODA
  14.15 - 15.00 kl. IV - VI SSP
  p. Dariusz Dygas
 • PIĄTEK
  14.15 - 15.00 kl. I - III SG
  p. Dariusz Dygas
 

KOŁO INFORMATYCZNE

 • WTOREK
  14.15 - 15.00 IV - VI SSP
  p. Beata Nowak
 

ZAJĘCIA SPORTOWE

PŁYWALNIA

 • SOBOTA
  13.00 - 14.30 SSP, SG
  (doskonalenie nauki pływania)
  p. Agnieszka Makoska