PLAN LEKCJI ----------------------------->> SPOŁECZNE GIMNAZJUM STO

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO

KLASA 0 - wychowawca p. Renata Kubik

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 Z - E Z - E J. ANGIELSKI Z - E J. ANGIELSKI
2. 8.55 - 9.40 Z - E J. ANGIELSKI Z - E Z - E RELIGIA
3. 9.50 - 10.35 Z - E Z - E Z - E J. ANGIELSKI Z - E
4.10.45 - 11.30 J. ANGIELSKI Z - E Z - E Z - E Z - E
5.11.40 - 12.25 ED. MUZYCZNA Z - E PŁYWALNIA Z - E Z - E
6.12.40 - 13.25 ZAJ. KOMP. Z - E   Z - E  

KLASA I - wychowawca p. Dorota Glina

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 E - W E - W E - W E - W E - W
2. 8.55 - 9.40 J. ANGIELSKI E - W E - W ZAJ. KOMP. E - W
3. 9.50 - 10.35 WYCH. FIZ. E - W E - W E - W J. ANGIELSKI
4.10.45 - 11.30 ED. MUZ. J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI E - W
5.11.40 - 12.25 E - W E - W RELIGIA E - W E - W
6.12.40 - 13.25 E - W WYCH. FIZ. PŁYWALNIA WYCH. FIZ. WYCH. FIZ.

KLASA II - wychowawca p. Marzena Mączyńska

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 E - W E - W E - W E - W E - W
2. 8.55 - 9.40 E - W E - W E - W J. ANGIELSKI E - W
3. 9.50 - 10.35 WYCH. FIZ. J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI E - W E - W
4.10.45 - 11.30 ZAJ. KOMP. E - W E - W E - W RELIGIA
5.11.40 - 12.25 J. ANGIELSKI E - W E - W E - W J. ANGIELSKI
6.12.40 - 13.25 ED. MUZ. WYCH. FIZ. PŁYWALNIA WYCH. FIZ. WYCH. FIZ.

KLASA III - wychowawca p. Joanna Gryz

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI RELIGIA J. ANGIELSKI RELIGIA
2. 8.55 - 9.40 ED. MUZ. ZAJ. KOMP. J. ANGIELSKI E - W J. ANGIELSKI
3. 9.50 - 10.35 E - W WYCH. FIZ. E - W E - W WYCH. FIZ.
4.10.45 - 11.30 WYCH. FIZ. E - W E - W E - W E - W
5.11.40 - 12.25 E - W E - W E - W WYCH. FIZ. E - W
6.12.40 - 13.25 E - W E - W E - W E - W E - W
7.13.30 - 14.15     PŁYWALNIA    

KLASA IV - wychowawca p. Monika Bujnowska

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 MATEMATYKA MUZYKA J. POLSKI J. ANGIELSKI J. POLSKI
2. 8.55 - 9.40 J. POLSKI J. ANGIELSKI PRZYRODA ZAJ. TECH. MATEMATYKA
3. 9.50 - 10.35 J. ANGIELSKI WYCH. FIZ. J. ANGIELSKI MATEMATYKA WYCH. FIZ.
4.10.45 - 11.30 WYCH. FIZ. J. POLSKI RELIGIA J. POLSKI HISTORIA
5.11.40 - 12.25 PLASTYKA MATEMATYKA MATEMATYKA WYCH. FIZ. J. ANGIELSKI
6.12.40 - 13.25 PRZYRODA   ZAJ. KOMP. HISTORIA PRZYRODA
7.13.30 - 14.15     PŁYWALNIA ZAJ. Z WYCH.  

KLASA V - wychowawca p. Agnieszka Makoska

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 MUZYKA MATEMATYKA J. ANGIELSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI
2. 8.55 - 9.40 J. ANGIELSKI J. NIEMIECKI J. POLSKI J. POLSKI J. NIEMIECKI
3. 9.50 - 10.35 MATEMATYKA J. POLSKI PRZYRODA ZAJ. TECH. J. POLSKI
4.10.45 - 11.30 J. POLSKI J. ANGIELSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI ZAJ. Z WYCH.
5.11.40 - 12.25 PRZYRODA WYCH. FIZ. HISTORIA HISTORIA PRZYRODA
6.12.40 - 13.25 PLASTYKA   RELIGIA ZAJ. KOMP. MATEMATYKA
7.13.30 - 14.15     PŁYWALNIA   WYCH. FIZ.
8.14.15 - 15.00         WYCH. FIZ.

KLASA VI - wychowawca p. Bożena Jaskros

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 J. ANGIELSKI J. NIEMIECKI J. POLSKI MUZYKA J. NIEMIECKI
2. 8.55 - 9.40 J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI PLASTYKA MATEMATYKA
3. 9.50 - 10.35 HISTORIA J. POLSKI ZAJ. KOMP. J. ANGIELSKI PRZYRODA
4.10.45 - 11.30 PRZYRODA J. POLSKI PRZYRODA MATEMATYKA J. POLSKI
5.11.40 - 12.25 ZAJ. TECH. WYCH. FIZ. MATEMATYKA J. POLSKI ZAJ. Z WYCH.
6.12.40 - 13.25 MATEMATYKA J. ANGIELSKI HISTORIA   J. ANGIELSKI
7.13.30 - 14.15     RELIGIA   WYCH. FIZ.
8.14.15 - 15.00     PŁYWALNIA   WYCH. FIZ.

 

Plan lekcji ------------------------>> SPOŁECZNE GIMNAZJUM STO