WYCHOWAWCA KLASY 0

Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel kontraktowy


Ukończone studia
(kierunek - uczelnia): 


WSP Kielce
Nauczanie początkoweDoskonalenie zawodowe:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
 • Szkolenie uprawniające do zatrudnienia w charakterze wychowawcy placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży
 • Kurs terapii pedagogicznej
 • Szkolenie "Jak realizować autorski program wychowania dzieci i młodzieży ŻYCIE i MIŁOŚĆ"
 • Warsztaty z zakresu terapii uzależnień pod tytułem "Spójrz inaczej"
 • Kurs "Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową"
 • Panel edukacyjny "Patologie społeczne XXI wieku - etiologia, symptomatyka, profilaktyka"
 • Forum wychowawcze "Rola nauczycieli we wspieraniu rodziców w realizacji zadań wychowawczych"
 • Kurs "Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej i wspomagania dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole"
 • Seminarium edukacyjne "Sześcioletni uczeń - o dojrzałości szkolnej w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej i fizycznej"
 • Kurs "Przygotowanie do pracy z nową podstawą programową w wychowaniu przedszkolnym"

Lubię:
podróże, fotografowanie, rozwiązywanie krzyżówek, książki Joanny Chmielewskiej.

<< powrót >>