NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel dyplomowany


Ukończone studia
(kierunek - uczelnia): 


Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Filologia polska


Doskonalenie zawodowe:

  • Studia Podyplomowe z historii, UMCS Lublin
  • Kurs "Edukacja polonistyczna w nowej szkole"
  • Kurs "Ocenianie w nowej szkole"
  • Kurs z zakresu pomiaru dydaktycznego
  • Kurs "Jak zapobiegać agresji"
  • Warsztaty "Ciekawie, efektywnie, twórczo - rola metod aktywizujących"
  • Warsztaty "Drama - metoda aktywna"
  • Kurs egzaminatora po szkole podstawowej

Zainteresowania:
historia, literatura, antropologia, sztuka.
Proponuję:
operę, balet i wycieczki rowerowe. Program autorski "nauka czytania w klasach IV - VI dla dzieci z dysfunkcjami".

<< powrót >>