nauczyciel matematyki


Stopień awansu zawodowego:

nauczyciel mianowany

Ukończone studia
(kierunek - uczelnia): 


Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce
Kierunek: Matematyka

Doskonalenie zawodowe:

 • kurs "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej"

 • kurs "Zgodność szkolnych statutów z obowiązującym prawem"

 • kurs "Wartość dodana w oświacie czyli jak mierzyć przyrost wiedzy i umiejętności uczniów"

 • kurs "Planowanie wynikowe w edukacji szkolnej"

 • kurs "Język angielski w stopniu podstawowym"

 • studia podyplomowe: "Matematyka z informatyką"

 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

 • kurs "Spójrz inaczej"

 • kurs "Metody aktywizujące w edukacji"

 • kurs "Wewnątrzszkolne mierzenie jakości"

 • kurs "Pomiar dydaktyczny"

 • kurs "Reforma w oświacie"


Kilka słów o sobie:

Świetnie relaksuję się przy muzyce poważnej.

Motto:
"Dokądkolwiek idziesz, kieruj się zawsze sercem".