HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018


Zebrania z rodzicami odbywają się wg harmonogramu o godzinie 17.00


1.
11.09.2017 r.
Spotkanie z Dyrekcją, Zarządem STO, Radą Rodziców oraz Wychowawcami klas.
2.
09.10.2017 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
3.
13.11.2017 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
4.
04.12.2017 r.
Podsumowanie I trymestru.
5.
22.01.2018 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
7.
19.03.2018 r.
Podsumowanie II trymestru oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami zgodnie
z zaproszeniem wychowawców.
8.
23.04.2018 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
9.
21.05.2018 r.
Omówienie ŁAMIGŁOWY, Pory na aktora, Zielonej Szkoły, informacja o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów
i zachowania na zakończenie roku szkolnego, indywidualne konsultacje z nauczycielami.