ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –  1.IX 2022 r.  od godz. 10.00

Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 XII 2022 r.

Ferie zimowe –  30 I - 12 II 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna –   06  IV – 11 IV 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach IV a, IV b –   28 IV 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -   23 VI 2023 r.

Ferie letnie – 24 VI – 31 VIII 2023 r.

Dodatkowe dni wolne:

31 X 2022 r.

02 V 2023 r.

09 VI 2023 r. 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –  1.IX 2021 r.  od godz. 11.00

Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 XII 2021 r.

Ferie zimowe (Zaktualizowane w planie dziennika LIBRUS) –  17 I - 30 I 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna –   14  IV – 19 IV 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –   24 VI 2022 r.

Ferie letnie – 25 VI – 31 VIII 2022 r.

 

Inne dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2021 r., 07.01.2022 r., 17.06.2022 r.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 Z przyczyn pandemicznych kalendarz roku szkolnego może ulec zmianie. 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –  1.IX 2020.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 XII 2020 r.

Ferie zimowe (Zaktualizowane w planie dziennika LIBRUS) –  15 II - 28 II 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna –   1 IV – 6 IV 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –   25 VI 2021 r.

Ferie letnie – 26 VI – 31 VIII 2021 r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 IX 2019 r.

9.00 – klasy 0, I – III, IV-VI SSP STO
10.15 – klasy I SLO STO, klasy VII – VIII SSP STO


Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 XII 2019 r.

Ferie zimowe27 I - 9 II 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna9 IV – 14 IV 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 VI 2020 r.

Ferie letnie27 VI – 31 VIII 2020 r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018 r.
2. Ślubowanie uczniów kl. I SSP 28.10.2018 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 - 31.12.2018 r.
4. Ferie zimowe 14.01 - 27.01.2019 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 - 23.04.2019 r.
6. Egzamin gimnazjalny: 
 
  - część humanistyczna: 
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
10.04.2019 r.
  - część matematyczno - przyrodnicza:
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
11.04.2019 r.
  - część językowa:
na poziomie podstawowym - godz. 09:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
12.04.2019 r.
7. Egzamin ósmoklasisty: 
 
  JĘZYK POLSKI - godz. 09:00 15.04.2019 r.
  MATEMATYKA - godz. 09:00 
16.04.2019 r.
  JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - godz. 09:00 17.04.2019 r.
8. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019 r.
9. Ferie letnie 22.06 - 31.08.2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczychTRYMESTRY
I TRYMESTR 03.09.2018 r. - 25.11.2018 r.
II TRYMESTR 26.11.2018 r. - 10.03.2019 r.
III TRYMESTR 11.03.2019 r. - 21.06.2019 r.

 

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

Kalendarz roku szkolnego

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes