Harmonogram spotkań z rodzicami

Drukuj

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

 

I SEMESTR


01.09.2021 r. – 16.01.2022 r.

II SEMESTR


17.01.2022 r. – 24.06.2022 r.

klasyfikacja śródsemestralna I

 10.11.2021 r.

klasyfikacja śródsemestralna II

 25.03.2022 r.

 

Zebrania z rodzicami odbywają się wg harmonogramu o godzinie 17.00. Istnieją możliwości uzgodnienia innego terminu zebrania
- informacje szczegółowe u wychowawcy klasy.

1.

09.09.2021r.

Ogólne spotkanie rodziców z wychowawcą
-klasa 0, Ia, Ib SSP STO
Typ: Stacjonarnie, pozostałe klasy MS Teams(zebranie z wychowawcami).
2.
 21.10.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami -stacjonarnie
3.
 16.12.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
5.
 10.02.2022r.  Podsumowanie I semestru 
7.
 31.03.2022r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
8.
 26.05.2022r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami

 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

Zebrania z rodzicami odbywają się wg harmonogramu o godzinie 17.00.

 

1.
 03.09.2020r. Ogólne spotkanie rodziców z wychowawcą
2.
 22.10.2020r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
3.
 10.12.2020r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
4.
 07.01.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
5.
 04.02.2021r.  Podsumowanie I semestru oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami w MS Teams
7.
 25.03.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
8.
 13.05.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
9.

 

--------------

 Informacja o przewidywanych ocenach rocznych oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.

 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020


Zebrania z rodzicami odbywają się wg harmonogramu o godzinie 17.00 

 

1.
 12.09.2019r.  Spotkanie z dyrekcją, Zarządem STO, Radą rodziców oraz wychowawcami.
2.
 17.10.2019r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
3.
 14.11.2019r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
4.
 12.12.2019r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
5.
 23.01.2020r.  Podsumowanie I semestru oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami.
7.
 19.03.2020r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
8.
 16.04.2020r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
9.
 21.05.2020r.  Omówienie Łammigłowy. Pory na aktora, Zielonej szkoły, informacja o przewidywanych ocenach rocznych oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.