ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

Grono pedagogiczne SSP

 Dyrektor :   mgr Bożena Jaskros


Stopień awansu zawodowego:                 

                        nauczyciel dyplomowany


Ukończone studia
                        (kierunek - uczelnia): 

                                        Filologia polska - UMCS Lublin

Doskonalenie zawodowe:
 • kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą"
 • kurs organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum
 • kurs z zakresu pomiaru dydaktycznego
 • kwalifikacje do przeprowadzenia sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej (EGZAMINATOR)
 • kurs języka angielskiego dla średniozaawansowanych poziom wyższy
 • kurs z zakresu opisu i analizy przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów szkolnych w awansie zawodowym nauczyciela
 • kurs z zakresu technicznych aspektów przygotowania dokumentacji do wniosku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • kurs: "Ocenianie w nowej szkole"
 • kurs komputerowy: "Obsługa środowiska Windows, programów Word i Excel"
 • warsztaty: "Ciekawie, efektywnie, twórczo - rola metod aktywizujących w nauczaniu"
 • warsztaty z zakresu dysleksji rozwojowej
 • warsztaty: "Jak realizować ścieżkę regionalną w szkole"


Moje pasje: 
   literatura i teatr

Ulubiona książka:
   "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa

Jestem dyrektorem, ale także nauczycielką języka polskiego. Najwyżej cenię sobie szacunek dla drugiego człowieka i jego potrzeb. Staram się wykonywać swój zawód z pasją. Lekcje języka polskiego to nie tylko przygotowanie do egzaminów, analiza lektur, nauka gramatyki i ortografii. Lekcje języka polskiego to przede wszystkim kontakt z literaturą piękną, z kulturą słowa, z drugim człowiekiem. Dzięki tekstom literackim odkrywamy uniwersalne wartości, wspólnie objaśniamy otaczający nas świat, uczymy się dyskutować i słuchać nawzajem. Stawiamy na kreatywność. Odkrywamy piękno literatury poprzez klasowe inscenizacje teatralne. Pozdrawiam wszystkich aktualnych i byłych moich "aktorów", z którymi wspólnie wystawialiśmy na deskach szkolnego teatru "Dziady", "Balladynę", "Zemstę".

 

 


 

 Wicedyrektor: mgr Beta Nowak

 Stopień awansu zawodowego:
                  nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia
                  (kierunek - uczelnia): 


Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków
                  Wydział: Mat. - Fiz. - Tech.
                            Kierunek: Matematyka 

 

 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
                  Studia Podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce
   Studia Podyplomowe - Informatyka z elementami dydaktyki

Doskonalenie zawodowe:

 • egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego część matematyczno - przyrodnicza

 • kurs "Administrator szkolnej pracowni internetowej" - cz. 1, cz. 2

 • kurs "Mentor multimedialny - zawód przyszłości"

 • kurs "Ekonomia na co dzień - czyli decyduj o sobie"

 • kurs dla nauczycieli matematyki "Aktywizowanie uczniów" - cz. 1, cz. 2

 • szkolenie "Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia gimnazjum"

 • konferencja metodyczno - szkoleniowa "Uczeń zdolny w szkolnej edukacji matematycznej"

 • kurs dla nauczycieli matematyki "Gimnazjalista wobec nowego egzaminu"

 • kurs nauczania informatyki w gimnazjum

 • opiekun i konsultant projektu edukacyjnego "Pakiet Wrześniowy" 2003 - 2005

 • kurs doskonalący dla kierowników wycieczek szkolnych

 • kurs doskonalący dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

 • warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Spójrz inaczej" dla klas IV - VI i gimnazjum

 • warsztat nt. "Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole"
 • kurs "Wewnątrzszkolne mierzenie jakości"

 • szkolenie "Budowanie partnerskich relacji z rodzicami. Wykorzystanie narzędzi analizy transakcyjnej" ODN STO

 • warsztaty eTwinning.
 

 


 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO
 
DYREKTOR:
mgr Bożena Jaskros
WICEDYREKTOR:
mgr Beata Nowak
   
edukacja
wczesnoszkolna

mgr Sylwia Dorosz 

mgr Marzena Mączyńska 

mgr Joanna Gryz 

mgr Elżbieta Zielińska 

mgr Anna Szmigielska-Pożoga

mgr Klaudia Nowak

mgr Monika Bernat-Górniak 

   
język polski

mgr Teresa Rybka

mgr Dominika Szczygieł

mgr Iwona Łojek

mgr Izabela Ćwik

mgr Zuzanna Kędziora

mgr Jolanta Susfał 

 

   
język angielski

mgr Katarzyna Matysek

mgr Katarzyna Sasak

mgr Joanna Stanecka

mgr Anna Szumilewicz

mgr Mills Stuart - native speaker

   
      Język hiszpański

mgr Aneta Kosno

   
język niemiecki

mgr Halina Szwed

   
historia/WOS

mgr Paweł Lipiec

mgr Jadwiga Błaszczyk

   
przyroda/biologia

mgr Anna Kamińska

   
fizyka
mgr Grażyna Pomorska
   
chemia

mgr Anna Salamon

dr hab. Paweł Rodziewicz

   
matematyka

mgr Beata Nowak

mgr Ewa Kostrzewa

mgr Anna Skrzydelska

mgr Małgorzata Mularska

   
geografia/EDB
mgr Jacek Karlik
   
muzyka
mgr Dariusz Dygas
   
plastyka
mgr Maja Bachowska
   
technika
mgr Grażyna Kruk
   
informatyka

mgr Adrian Flisek

mgr Artur Gwóźdź

   
wychowanie fizyczne

mgr Izabela Lefek

mgr Andrzej Dziuba

   
religia
ks. Łukasz Bociek
   
pedagog szkolny
Anna Babicka
 pedagog wspomagający mgr Monika Żabicka 
świetlica szkolna mgr Renata Kubik
   
zajęcia specjalistyczne
/nauczyciel wspomagający/logopeda

mgr Anna Szmigielska-Pożoga

mgr Marzena Mączyńska

mgr Izabela Ćwik

mgr Elżbieta Zielińska

mgr Klaudia Nowak

 

 

 

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

Grono pedagogiczne

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes