ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

Grono pedagogiczne SSP

 Dyrektor :   mgr Bożena Jaskros


Stopień awansu zawodowego:                 

                        nauczyciel dyplomowany


Ukończone studia
                        (kierunek - uczelnia): 

                                        Filologia polska - UMCS Lublin

Doskonalenie zawodowe:
 • kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą"
 • kurs organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum
 • kurs z zakresu pomiaru dydaktycznego
 • kwalifikacje do przeprowadzenia sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej (EGZAMINATOR)
 • kurs języka angielskiego dla średniozaawansowanych poziom wyższy
 • kurs z zakresu opisu i analizy przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów szkolnych w awansie zawodowym nauczyciela
 • kurs z zakresu technicznych aspektów przygotowania dokumentacji do wniosku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • kurs: "Ocenianie w nowej szkole"
 • kurs komputerowy: "Obsługa środowiska Windows, programów Word i Excel"
 • warsztaty: "Ciekawie, efektywnie, twórczo - rola metod aktywizujących w nauczaniu"
 • warsztaty z zakresu dysleksji rozwojowej
 • warsztaty: "Jak realizować ścieżkę regionalną w szkole"


Moje pasje: 
   literatura i teatr

Ulubiona książka:
   "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa

Jestem dyrektorem, ale także nauczycielką języka polskiego. Najwyżej cenię sobie szacunek dla drugiego człowieka i jego potrzeb. Staram się wykonywać swój zawód z pasją. Lekcje języka polskiego to nie tylko przygotowanie do egzaminów, analiza lektur, nauka gramatyki i ortografii. Lekcje języka polskiego to przede wszystkim kontakt z literaturą piękną, z kulturą słowa, z drugim człowiekiem. Dzięki tekstom literackim odkrywamy uniwersalne wartości, wspólnie objaśniamy otaczający nas świat, uczymy się dyskutować i słuchać nawzajem. Stawiamy na kreatywność. Odkrywamy piękno literatury poprzez klasowe inscenizacje teatralne. Pozdrawiam wszystkich aktualnych i byłych moich "aktorów", z którymi wspólnie wystawialiśmy na deskach szkolnego teatru "Dziady", "Balladynę", "Zemstę".

 

 


 

 Wicedyrektor: mgr Beta Nowak

 Stopień awansu zawodowego:
                  nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia
                  (kierunek - uczelnia): 


Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków
                  Wydział: Mat. - Fiz. - Tech.
                            Kierunek: Matematyka 

 

 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
                  Studia Podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce
   Studia Podyplomowe - Informatyka z elementami dydaktyki

Doskonalenie zawodowe:

 • egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego część matematyczno - przyrodnicza

 • kurs "Administrator szkolnej pracowni internetowej" - cz. 1, cz. 2

 • kurs "Mentor multimedialny - zawód przyszłości"

 • kurs "Ekonomia na co dzień - czyli decyduj o sobie"

 • kurs dla nauczycieli matematyki "Aktywizowanie uczniów" - cz. 1, cz. 2

 • szkolenie "Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia gimnazjum"

 • konferencja metodyczno - szkoleniowa "Uczeń zdolny w szkolnej edukacji matematycznej"

 • kurs dla nauczycieli matematyki "Gimnazjalista wobec nowego egzaminu"

 • kurs nauczania informatyki w gimnazjum

 • opiekun i konsultant projektu edukacyjnego "Pakiet Wrześniowy" 2003 - 2005

 • kurs doskonalący dla kierowników wycieczek szkolnych

 • kurs doskonalący dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

 • warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Spójrz inaczej" dla klas IV - VI i gimnazjum

 • warsztat nt. "Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole"
 • kurs "Wewnątrzszkolne mierzenie jakości"

 • szkolenie "Budowanie partnerskich relacji z rodzicami. Wykorzystanie narzędzi analizy transakcyjnej" ODN STO

 • warsztaty eTwinning.
 

 


 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO
 
DYREKTOR:
mgr Bożena Jaskros
WICEDYREKTOR:
mgr Beata Nowak
   
edukacja
wczesnoszkolna
mgr Karolina Stompór
mgr Marzena Mączyńska 

mgr Joanna Gryz

mgr Dominika Wilczyńska
mgr Paulina Basiak 
   
język polski
mgr Teresa Rybka
mgr Agnieszka Pawelec
mgr Jolanta Susfał
mgr Zuzanna Kędziora
   
język angielski
mgr Katarzyna Sasak
mgr Joanna Bednara 
mgr Paulina Basiak
mgr Katarzyna Matysek
   
      Język hiszpański

dr Anna Kawalec
mgr Agata Kosno

   
język niemiecki

mgr Agnieszka Pawelec

   
historia/WOS

mgr Paweł Lipiec
mgr Joanna Bednara
mgr Teresa Rybka

   
przyroda/biologia
mgr Anna Kamińska , Monika Gierada
   
fizyka
mgr Grażyna Ząbecka-Pomorska
   
chemia
mgr Anna Salamon
   
matematyka

mgr Ewa Kostrzewa
mgr Beata Nowak
mgr Sybilla Leska-Chamera
mgr Ewelina Wróbleska

   
geografia/EDB
mgr Jacek Karlik
   
muzyka
mgr Dariusz Dygas
   
plastyka
mgr Karolina Otocka
   
technika
mgr Grażyna Kruk
   
informatyka
mgr inż. Damian Niebudziński
mgr Małgorzata Mularska
   
wychowanie fizyczne


mgr Izabela Lefek
mgr Andrzej Dziuba

   
religia
Ks. Rafał Jaworski
   
pedagog szkolny
Anna Babicka
   
świetlica szkolna mgr Renata Kubik
   
zajęcia specjalistyczne
/nauczyciel wspomagający/logopeda

mgr Anna Szmigielska-Pożoga
mgr Marzena Mączyńska
mgr Karolina Stompór
mgr Izabela Ćwik

 

 

 

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

Grono pedagogiczne

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes