ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

Grono pedagogiczne SLO

 Dyrektor : mgr Bożena Jaskros


Stopień awansu zawodowego:                 

                        nauczyciel dyplomowany


Ukończone studia
                        (kierunek - uczelnia): 

                                        Filologia polska - UMCS Lublin

Doskonalenie zawodowe:
 • kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą"
 • kurs organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum
 • kurs z zakresu pomiaru dydaktycznego
 • kwalifikacje do przeprowadzenia sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej (EGZAMINATOR)
 • kurs języka angielskiego dla średniozaawansowanych poziom wyższy
 • kurs z zakresu opisu i analizy przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów szkolnych w awansie zawodowym nauczyciela
 • kurs z zakresu technicznych aspektów przygotowania dokumentacji do wniosku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • kurs: "Ocenianie w nowej szkole"
 • kurs komputerowy: "Obsługa środowiska Windows, programów Word i Excel"
 • warsztaty: "Ciekawie, efektywnie, twórczo - rola metod aktywizujących w nauczaniu"
 • warsztaty z zakresu dysleksji rozwojowej
 • warsztaty: "Jak realizować ścieżkę regionalną w szkole"


Moje pasje: 
literatura i teatr

Ulubiona książka:
"Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa

Jestem dyrektorem, ale także nauczycielką języka polskiego. Najwyżej cenię sobie szacunek dla drugiego człowieka i jego potrzeb. Staram się wykonywać swój zawód z pasją. Lekcje języka polskiego to nie tylko przygotowanie do egzaminów, analiza lektur, nauka gramatyki i ortografii. Lekcje języka polskiego to przede wszystkim kontakt z literaturą piękną, z kulturą słowa, z drugim człowiekiem. Dzięki tekstom literackim odkrywamy uniwersalne wartości, wspólnie objaśniamy otaczający nas świat, uczymy się dyskutować i słuchać nawzajem. Stawiamy na kreatywność. Odkrywamy piękno literatury poprzez klasowe inscenizacje teatralne. Pozdrawiam wszystkich aktualnych i byłych moich "aktorów", z którymi wspólnie wystawialiśmy na deskach szkolnego teatru "Dziady", "Balladynę", "Zemstę".

 

 


 

 Wicedyrektor: mgr Beta Nowak

 Stopień awansu zawodowego:
                  nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia
                  (kierunek - uczelnia): 


Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków
                  Wydział: Mat. - Fiz. - Tech.
                            Kierunek: Matematyka 

 

 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
                  Studia Podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce
Studia Podyplomowe - Informatyka z elementami dydaktyki

Doskonalenie zawodowe:

 • egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego część matematyczno - przyrodnicza

 • kurs "Administrator szkolnej pracowni internetowej" - cz. 1, cz. 2

 • kurs "Mentor multimedialny - zawód przyszłości"

 • kurs "Ekonomia na co dzień - czyli decyduj o sobie"

 • kurs dla nauczycieli matematyki "Aktywizowanie uczniów" - cz. 1, cz. 2

 • szkolenie "Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia gimnazjum"

 • konferencja metodyczno - szkoleniowa "Uczeń zdolny w szkolnej edukacji matematycznej"

 • kurs dla nauczycieli matematyki "Gimnazjalista wobec nowego egzaminu"

 • kurs nauczania informatyki w gimnazjum

 • opiekun i konsultant projektu edukacyjnego "Pakiet Wrześniowy" 2003 - 2005

 • kurs doskonalący dla kierowników wycieczek szkolnych

 • kurs doskonalący dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

 • warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Spójrz inaczej" dla klas IV - VI i gimnazjum

 • warsztat nt. "Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole"
 • kurs "Wewnątrzszkolne mierzenie jakości"

 • szkolenie "Budowanie partnerskich relacji z rodzicami. Wykorzystanie narzędzi analizy transakcyjnej" ODN STO

 • warsztaty eTwinning.
 

 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO
 
DYREKTOR:
mgr Bożena Jaskros
WICEDYREKTOR:
mgr Beata Nowak
   
język polski

mgr Dominika Szczygieł

mgr Teresa Rybka

mgr Barbara Góźdź

 

   
język angielski

mgr Katarzyna Matysek

mgr Katarzyna Sasak

mgr Joanna Stanecka

mgr Anna Szumilewicz

mgr Quintin Venter - native speaker

mgr Stuart Mills - native speaker

   
język niemiecki

mgr Halina Szwed

   
język francuski mgr Aneta Kosno
   
język rosyjski mgr Irena Jędrzejczyk
   
język hiszpański

mgr Aneta Kosno

  Historia i teraźniejszość mgr Paweł Lipiec
historia

mgr Paweł Lipiec

mgr Jadwiga Błaszczyk

   
biologia
mgr Anna Kamińska
   
matematyka

mgr Beata Nowak

mgr Bożena Winiarczyk

mgr Ewa Kostrzewa

mgr Skrzydelska

mgr Małgorzata Mularska

   
fizyka

mgr Grażyna Pomorska

   
podstawy przedsiębiorczości 

mgr Artur Anduła

 biznes i zarządzanie 

mgr Artur Anduła

chemia

mgr Anna Salamon

dr hab. Paweł Rodziewicz

   
          informatyka

mgr Adrian Flisek

mgr Bożena Winiarczyk

mgr Artur Gwóźdź 

   
geografia

mgr Anita Bernatowicz

mgr Jacek Karlik

   
wychowanie fizyczne

mgr Izabela Lefek

mgr Andrzej Dziuba

   
religia
ks. Łukasz Bociek
   
Pedagog specjalistyczny mgr Monika Żabicka
   
edukacja
dla bezpieczeństwa
mgr Jacek Karlik
   
pedagog szkolny
Anna Babicka 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

Grono pedagogiczne

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes