ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

NASZA OFERTA TO NOWOCZESNA EDUKACJA W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE

NASZA OFERTA TO NOWOCZESNA EDUKACJA W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE ZAPEWNIAMY: 

- wysoki poziom nauczania w małych zespołach klasowych (do 20 osób) 

- rzetelne przygotowanie do MATURY

-  wszechstronny rozwój każdego ucznia (możliwość indywidualnego wyboru od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym)

- codzienną naukę języka angielskiego w małych grupach (dodatkowo zajęcia
z native speakerem)

- drugi język nowożytny do wyboru (hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki)

- kompetentną, zaangażowaną, kreatywną , otwartą  na rozwiązania nowatorskie kadrę pedagogiczną

- nowoczesne technologie informatyczne poszerzone o obszar programowania
i robotyki

- koła zainteresowań rozwijające indywidualne zainteresowania oraz przygotowujące do olimpiad ogólnopolskich

- zajęcia wyrównawcze i pomoc w przypadku pojawienia się trudności w nauce

- SUM, czyli szkolenie umiejętności miękkich (poznawanie swoich mocnych i słabych stron, nauka radzenia sobie ze stresem, zarządzanie czasem, autoprezentacje, umiejętności pracy w grupie, samodyscyplina i kreatywność, nawiązywanie pozytywnych relacji interpersonalnych, odporność na niepowodzenia, motywacje do nauki) 

- znakomitą bazę dydaktyczną (nowoczesne świetnie wyposażone pracowanie przedmiotowe, sala gimnastyczna, boiska, siłownia, sala teatralna, cafeteria, indywidualne szafki dla każdego ucznia, rozległy teren zielony).

  NASZE LICEUM zapewnia bezpieczeństwo, serdeczną atmosferę, przyjazne relacje z NAUCZYCIELAMI.

  Każdy UCZEŃ jest u nas ważny, nie ginie w tłumie, w małych grupach nauczyciel może poświęcić mu więcej czasu i uwagi.

  Pomagamy w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących wyboru kierunku studiów
i przyszłego zawodu.

  Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw, realizujemy różnorodne projekty, aby nauka była przyjemna i ciekawa.

  Współpracujemy z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). 

  Laureaci oraz finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, jak również uczniowie ze średnią 5,5 i powyżej mogą ubiegać się o stypendium naukowe.

  Mamy doświadczenie w pracy z uczniem. Społeczna Szkoła Podstawowa STO istnieje  już ponad 30 lat i wypracowała sobie własne rozwiązania sprzyjające efektywnej nauce.

  Naszym celem jest przygotowanie uczniów do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

  Wysoki poziom nauczania idzie w parze z tworzeniem pozytywnych emocji
i przyjaznych bezpiecznych relacji.

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes