ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

Baza dydaktyczna


  Wysoki poziom kształcenia ogólnego zapewnia i gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do dalszego rozwoju w życiu społecznym i edukacyjnym. Uczniowie tworzą własną karierę już od najmłodszych lat w szkole podstawowej.  Dobrze wyszkolona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna o bardzo wysokich predyspozycjach tworzy niepowtarzalną atmosferę Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Na wyróżnienie zasługuje także baza dydaktyczna, która obejmuje między innymi:   - świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe np. informatyczna, biologiczna, chemiczno  - fizyczna
- stały dostęp do internetu,
- laptopy, tablice multimedialne i interaktywne w salach,
- bazę sportowo – rekreacyjną (sala gimnastyczna, sala relaksacyjna świetlicowa, boisko sportowe, plac przed trenem szkoły),
- naukę jendnozmianową, w mało licznych klasach.

 

  Uczniowie uczą się  języków obcych. W Społecznej Szkole Podstawowej STO  język niemiecki i hiszpański jest już od 5 klasy!  Język angielski jest w planie każdego dnia tygodnia. Tak wspaniałego zaangażowania kadry nauczycielskiej nie znajdziesz w innej szkole.  W czasie świetlicy uczniowie mają możliwość poznać  najnowsze rozwiązania z zakresu nowoczesnych technologii, automatyki i robotyki, programowania, rozwijania talentów muzycznych, wokalnych, plastycznych, rytmiki i akrobatyki. Uczniowie naszych szkół mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych bardzo różnorodnych.


Pracowania chemiczno - fizyczna :

 

 

  Pracowania chemiczno - fizyczna

  Pracownia chemiczno - fizyczna

 Pracownia komputerowa:

Sala teatralna:

 Sala gimnastyczna:


sala gim.

Boisko i plac przy szkole: 

 

Plac zabaw:

Sala lekcyjne: 

 

 

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes