ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

Baza dydaktyczna

  Wysoki poziom kształcenia ogólnego zapewnia i gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do dalszego rozwoju w życiu społecznym i edukacyjnym. Uczniowie tworzą własną karierę już od najmłodszych lat w szkole podstawowej.  Zespół Szkół Społecznych STO gwarantuje dobrze wyszkolona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna o bardzo wysokich predyspozycjach oraz dobrze przygotowana baza dydaktyczna, która obejmuje między innymi:  

 

- świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe np. informatyczna, biologiczna, chemiczno  - fizyczna
- stały dostęp do internetu,
- laptopy, tablice multimedialne i interaktywne w salach,
- bazę sportowo – rekreacyjną (sala gimnastyczna, sala relaksacyjna świetlicowa, boisko sportowe, plac przed trenem szkoły),
- naukę na jedno zmianową, w mało licznych klasach.

 

  Uczniowie mogą  wybrać różne języki obce  np. J.Angielski, J.Niemiecki, J. Hiszpański Uczniowie naszych szkół mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych bardzo różnorodnych, korzystając z praco-klasowni: 


Pracowania chemiczno - fizyczna 

Pracowania chemiczno - fizyczna

 

Pracownia chemiczno - fizyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia komputerowa

Sala gimnastyczna

 sala gim.

Wspaniałe miejsce rekreacyjne 

sala gimnastyczna

 

 

Z widoku kwiatka

 

Korytaż

Sale lekcyjne  

lekcja

 

Sala lekcyjna

sala lek.

Sala lekcyjna

Pracownia Biologiczna:

 

Pracownia biologiczna

Pracownia biologiczna


 

Pracownia komputerowa:

Sala teatralna:

 

Boisko szkolne:

Boisko

Boisko szkolne


boisko szkolne

boisko szkolne

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes