ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 
Previous Next

Plakat

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Mamy certyfikat "Szkoły z klasą" i rokrocznie najlepsze wyniki egzaminów zewnętrznych

 

W szkole jest bezpiecznie, kameralnie, wszyscy się znamy.
Nie ma używek i przemocy

 

Wszechstronnie oddziałujemy na umysł i ciało młodego człowieka

 

Profesjonalnie przygotowujemy do startu w nowoczesną rzeczywistość

 

Uczymy dobrego wypoczynku po szkolnym wysiłku

 

Promujemy talenty i rozwijamy zainteresowania

 

Pomagamy znaleźć przyjaciół, w małych klasach

 

 Już od wygaszania gimnazjum, szkoła mogła pochwalić się wyróżniającymi się ciekawostkami:

  • Mili nauczyciele, ciekawe lekcje, sprawiedliwe oceny, nie ma czasu na nudę

  • Smakołyki i łakocie w sklepiku szkolnym, darmowa domowa herbatka

  • Codzienne zajęcia sportowe, dwa razy w tygodniu pływanie, stoły do ping-ponga na korytarzu

  • Codzienne lekcje języka obcego, zajęcia komputerowe, internet w pracowni

  • Częste dyskoteki i wycieczki, co roku "zielona szkoła"

  • Koła zainteresowań

     

      Społeczne Liceum STO prowadziło Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach powstałe w 1999 r. W trzech klasach uczyło się 39 uczniów. Nie ma gotowych recept jak postępować z dorastającą młodzieżą, dlatego stawiamy na indywidualny kontakt z każdym uczniem w małych zespołach klasowych. W pracy wychowawczej największą wagę przywiązujemy do jasnego postawienia granic i konsekwentnego ich przestrzegania. Szczególnie dbamy o kształtowanie właściwych postaw oraz rozwój inteligencji emocjonalnej naszych wychowanków, aby w przyszłości radzili sobie z trudnościami i wyzwaniami współczesnego świata, a jednocześnie pozostawali wrażliwi na potrzeby  drugiego człowieka.
Od naszych nauczycieli wymagam zaangażowania, kreatywności oraz stałego doskonalenia warsztatu pracy. W naszych Szkołach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra. Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania i preferują indywidualne podejście do ucznia.

 

Bożena Jaskros - dyrektor Społecznego Liceum STO

 

Nasza oferta to nowoczesna edukacja w przyjaznej atmosferze 😊

ZAPEWNIAMY:

👉 wysoki poziom nauczania w małych zespołach klasowych (do 20 osób)
👉rzetelne przygotowanie do MATURY
👉wszechstronny rozwój każdego ucznia (możliwość indywidualnego wyboru od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym)
👉codzienną naukę języka angielskiego w małych grupach (dodatkowo zajęcia z native speakerem)
👉drugi język nowożytny do wyboru (hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki)
👉kompetentną, zaangażowaną, kreatywną , otwartą na rozwiązania nowatorskie kadrę pedagogiczną
👉nowoczesne technologię informatyczne poszerzone o obszar programowania i robotyki
👉koła zainteresowań rozwijające indywidualne zainteresowania oraz przygotowujące do olimpiad ogólnopolskich
👉zajęcia wyrównawcze i pomoc w przypadku pojawienia się trudności w nauce
👉SUM, czyli szkolenie umiejętności miękkich (poznawanie swoich mocnych i słabych stron, nauka radzenia sobie ze stresem, zarządzanie czasem, autoprezentacje, umiejętności pracy w grupie, samodyscyplina i kreatywność, nawiązywanie pozytywnych relacji interpersonalnych, odporność na niepowodzenia, motywacje do nauki)
👉znakomitą bazę dydaktyczną (nowoczesne świetnie wyposażone pracowanie przedmiotowe, sala gimnastyczna, boiska, siłownia, sala teatralna, cafeteria, indywidualne szafki dla każdego ucznia, rozległy teren zielony).
👉NASZE LICEUM zapewnia bezpieczeństwo, serdeczną atmosferę, przyjazne relacje z NAUCZYCIELAMI.
👉 Każdy UCZEŃ jest u nas ważny, nie ginie w tłumie, w małych grupach nauczyciel może poświęcić mu więcej czasu i uwagi.
👉 Pomagamy w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących wyboru kierunku studiów i przyszłego zawodu.
👉Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw, realizujemy różnorodne projekty, aby nauka była przyjemna i ciekawa.
👉Współpracujemy z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
👉 Laureaci oraz finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, jak również uczniowie ze średnią 5,5 i powyżej mogą ubiegać się o stypendium naukowe.
👉 Mamy doświadczenie w pracy z uczniem. Społeczna Szkoła Podstawowa STO istnieje już ponad 30 lat i wypracowała sobie własne rozwiązania sprzyjające efektywnej nauce.
👉 Naszym celem jest przygotowanie uczniów do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.
👉 Wysoki poziom nauczania idzie w parze z tworzeniem pozytywnych emocji i przyjaznych bezpiecznych relacji.

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes