ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 
Previous Next

15 listopada 2019 roku uczniowie SLO STO wybrali się na wycieczkę do Brudzowa i Kielc. Zaczęliśmy wycieczkę od części rozrywkowej – podzieleni na dwie drużyny zagraliśmy w paintball. Po rozgrywkach udaliśmy się do Centrum Geoedukacji na część edukacyjną. Tam zwiedziliśmy wystawę stałą wraz z seansem 5D oraz spróbowaliśmy swoich sił w szlifowaniu skał podczas warsztatów. 

Previous Next

W Sobotę dnia 09.11.2019 r. odbyły się zajęcia prowadzone przez doktoranta Politechniki Wrocławskiej. Doktorant mgr inż. Andrzej Nowak jest pracownikiem Katedry Termodynamiki , Teorii Maszyn i rządzeń Cieplnych. Pracownik Politechniki przedstawiał zainteresowanym osobą naszej szkoły podstawowe różnice między szkołą średnią, a wyższą. W trakcie zajęć uczniowie naszej szkoły poznawali :

- Równania i nierówności - zadania typowe
- Równania i nierówności - zadania nietypowe (skomplikowane), praca w grupie
- Graficzne przedstawienie - wstęp do funkcji
- Samokształcenie
    a) Wyszukiwanie materiałów
    b) Khan Academy - przykład samokształcenia

 Sam wykład zaczynał się  od prezentacji przykładowego projektu realizowanego na Politechnice w ramach doktoratu p. mgr inż. Andrzeja Nowaka, który zakresem obejmował materiał:

    a) Fizyczne wytłumaczenie efektu kapilarnego - teoria
    b) Praktyczne wykorzystanie zjawiska fizycznego
    c) Gdzie w tym wszystkim jest nauka
    d) Praca inżynierska, jak zaprojektować stanowisko naukowe

 Następne spotkanie 14 XII. Serdecznie zapraszamy. 

 

Previous Next

"Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”

W dniu 18 października uczniowie klasy Ia SLO podczas lekcji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości realizowali projekt edukacyjny „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”. Projekt ten organizowany jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dzięki atrakcyjnym środkom dydaktycznym otrzymanym w ramach projektu, przybliżona została młodzieży tematyka budowania przedsiębiorczych postaw, rozwijania umiejętności pracy zespołowej oraz wspierania przez Fundusze Europejskie tworzenia i rozwoju firm.

Podczas gry planszowej „Czas na Start-up!” uczniowie wcielili się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Każdy uczestnik gry rozwijał własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy na rynku. Lekcję przeprowadziła mgr Hanna Jasek. 

Previous Next

Tematem kolejnego wykładu w ramach Akademii Młodego Biologa był układ ruchu człowieka - jego część bierna, czyli szkielet.
 Uczniowie poznali:
- rodzaje tkanek,
- tkankę chrzęstną i kostną - budowę i rodzaje,
- budowę i funkcje szkieletu człowieka,
- rodzaje połączeń kości.
 Na zakończenie zajęć uczniowie rozwiązywali zadania maturalne związane z tematyką wykładu.
Previous Next

,,SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE” to projekt, w który po raz kolejny włączają się nasze szkoły – SSP i SLO.

Cel projektu, to nauka mądrego korzystania z mediów społecznościowych, a tegoroczne hasło: “Razem dla bezpiecznego Internetu”

W ramach projektu zaplanowano cykl spotkań uczniów z funkcjonariuszami policji.

Nasze uczennice i uczniów odwiedziła przedstawicielka Powiatowej Komendy Policji, sierżant sztabowy Anna Kroner .

Przeprowadziła rozmowy, pokazała filmy i prezentacje na temat bezpieczeństwa , przed wszystkim w sieci internetowej. Omówiła różnorodne zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Pani sierżant poruszyła ważne zagadnienia, związane z  rozwijaniem umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych oraz korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej. (AB)

 

Previous Next

17 października bieżącego roku uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO o profilu medycznym wraz z opiekunem Panią Anną Salamon zapoznali się ze specyfiką pracy Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Starachowicach.

Gościli w laboratorium fizykochemicznym, mikrobiologicznym i bakteriologicznym. W trakcie wizyty zapoznali się z metodami badań: wody pitnej i ze Zbiornika Piachy w zakresie oznaczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, materiału zakaźnego. Dowiedzieli się jak oznacza się jony: amonowe, azotanowe, zawartość żelaza i manganu w wodzie.

W końcowej części spotkania Pani Dyrektor Ewa Dróżdż przedstawiła młodzieży rys historyczny Inspekcji Sanitarnej. Z kolei Pani Agnieszka Pastuszka omówiła profilaktykę grypy, rolę szczepień ochronnych oraz zjawisko antybiotykoodporności. Młodzież została również poinformowana, iż Inspekcja podejmuje wiele działań, których celem jest identyfikacja, szacowanie zagrożeń, nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym.

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes