ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

Dzwonki obowiązujące w liceum od 2020 r. : 

  07:45 - 08:30              
2.   08:35 - 09:20              
3.   09:25 - 10:10              
4.   10:20 - 11:05              
5.   11:15 - 12:00              
6.   12:20 - 13:05              
7.   13:15 - 14:00              
8.   14:05 - 14:50              
9.   14:55 - 15:40Dzwonki obowiązujące do 2020 roku


Plan lekcji oraz dzwonków dostępny jest na portalu : Librus

 Dyrektor : mgr Bożena Jaskros


Stopień awansu zawodowego:                 

                        nauczyciel dyplomowany


Ukończone studia
                        (kierunek - uczelnia): 

                                        Filologia polska - UMCS Lublin

Doskonalenie zawodowe:
 • kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą"
 • kurs organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum
 • kurs z zakresu pomiaru dydaktycznego
 • kwalifikacje do przeprowadzenia sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej (EGZAMINATOR)
 • kurs języka angielskiego dla średniozaawansowanych poziom wyższy
 • kurs z zakresu opisu i analizy przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów szkolnych w awansie zawodowym nauczyciela
 • kurs z zakresu technicznych aspektów przygotowania dokumentacji do wniosku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • kurs: "Ocenianie w nowej szkole"
 • kurs komputerowy: "Obsługa środowiska Windows, programów Word i Excel"
 • warsztaty: "Ciekawie, efektywnie, twórczo - rola metod aktywizujących w nauczaniu"
 • warsztaty z zakresu dysleksji rozwojowej
 • warsztaty: "Jak realizować ścieżkę regionalną w szkole"


Moje pasje: 
literatura i teatr

Ulubiona książka:
"Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa

Jestem dyrektorem, ale także nauczycielką języka polskiego. Najwyżej cenię sobie szacunek dla drugiego człowieka i jego potrzeb. Staram się wykonywać swój zawód z pasją. Lekcje języka polskiego to nie tylko przygotowanie do egzaminów, analiza lektur, nauka gramatyki i ortografii. Lekcje języka polskiego to przede wszystkim kontakt z literaturą piękną, z kulturą słowa, z drugim człowiekiem. Dzięki tekstom literackim odkrywamy uniwersalne wartości, wspólnie objaśniamy otaczający nas świat, uczymy się dyskutować i słuchać nawzajem. Stawiamy na kreatywność. Odkrywamy piękno literatury poprzez klasowe inscenizacje teatralne. Pozdrawiam wszystkich aktualnych i byłych moich "aktorów", z którymi wspólnie wystawialiśmy na deskach szkolnego teatru "Dziady", "Balladynę", "Zemstę".

 

 


 

 Wicedyrektor: mgr Beta Nowak

 Stopień awansu zawodowego:
                  nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia
                  (kierunek - uczelnia): 


Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków
                  Wydział: Mat. - Fiz. - Tech.
                            Kierunek: Matematyka 

 

 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
                  Studia Podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce
Studia Podyplomowe - Informatyka z elementami dydaktyki

Doskonalenie zawodowe:

 • egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego część matematyczno - przyrodnicza

 • kurs "Administrator szkolnej pracowni internetowej" - cz. 1, cz. 2

 • kurs "Mentor multimedialny - zawód przyszłości"

 • kurs "Ekonomia na co dzień - czyli decyduj o sobie"

 • kurs dla nauczycieli matematyki "Aktywizowanie uczniów" - cz. 1, cz. 2

 • szkolenie "Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia gimnazjum"

 • konferencja metodyczno - szkoleniowa "Uczeń zdolny w szkolnej edukacji matematycznej"

 • kurs dla nauczycieli matematyki "Gimnazjalista wobec nowego egzaminu"

 • kurs nauczania informatyki w gimnazjum

 • opiekun i konsultant projektu edukacyjnego "Pakiet Wrześniowy" 2003 - 2005

 • kurs doskonalący dla kierowników wycieczek szkolnych

 • kurs doskonalący dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

 • warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Spójrz inaczej" dla klas IV - VI i gimnazjum

 • warsztat nt. "Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole"
 • kurs "Wewnątrzszkolne mierzenie jakości"

 • szkolenie "Budowanie partnerskich relacji z rodzicami. Wykorzystanie narzędzi analizy transakcyjnej" ODN STO

 • warsztaty eTwinning.
 

 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO
 
DYREKTOR:
mgr Bożena Jaskros
WICEDYREKTOR:
mgr Beata Nowak
   
język polski

mgr Bożena Jaskros
mgr Agniesza Pawelec
mgr Bożena Jaskros
mgr Teresa Rybka
mgr Agnieszka Słowik
mgr Barbara Góźdź

   
język angielski
mgr Katarzyna Sasak
mgr Katarzyna Matysek
   
język niemiecki

mgr Anna Hendzel

   
język francuski mgr Aneta Kosno
   
język rosyjski mgr Irena Jędrzejczyk
   
język hiszpański mgr Aneta Kosno
dr Anna Kawalec
   
historia
mgr Paweł Lipiec
mgr Teresa Rybka
   
biologia
mgr Anna Kamińska
   
matematyka
mgr Beata Nowak
mgr Sybilla Leska-Chamera
mgr Ewa Kostrzewa
mgr Małgorzata Mularska
   
fizyka

mgr Grażyna Pomorska

   
Podstawy Przedsiębiorczości  mgr Artur Anduła
   
chemia

mgr Anna Salamon
dr hab Paweł Rodziewicz

   
          informatyka mgr Małgorzata Mularska
mgr inż. Damian Niebudziński
   
geografia
mgr Anita Bernatowicz
mgr Jacek Karlik
   
plastyka
mgr Magdalena Zatorska
   
wychowanie fizyczne
mgr Izabela Lefek
mgr Andrzej Dziuba
   
religia
Ks. mgr  Rafał Jaworski
   
Zajęcia specjalistyczne

mgr Marzena Mączyńska
mgr Anna Szmigielska - Pożoga

   
filozofia mgr Izabela Ćwik
   
edukacja
dla bezpieczeństwa
mgr Jacek Karlik
   
pedagog szkolny
Anna BabickaHARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

 

I SEMESTR: 01.09.2021 r. – 16.01.2022 r.
II SEMESTR: 17.01.2022 r. – 24.06.2022 r.

 

Zebrania z rodzicami odbywają się wg harmonogramu o godzinie 17.00.

1.

09.09.2021r.*

Ogólne spotkanie rodziców z wychowawcą*
2.
 21.10.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami -stacjonarnie
3.
 16.12.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami -stacjonarnie
5.
 10.02.2022r.  Podsumowanie I semestru 
7.
 31.03.2022r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
8.
 26.05.2022r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami

*Forma i typ zebrania - istotne informacje :

1. kl. I 4L SLO STO – stacjonarnie,

2.  kl. III 3L SLO STO – stacjonarnie,

3.  pozostałe klasy – na MS Teams (wychowawcy prowadzą zebranie ze szkoły).

 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

Zebrania z rodzicami odbywają się wg harmonogramu o godzinie 17.00 

 

1.
 03.09.2020r. Ogólne spotkanie rodziców z wychowawcą
2.
 22.10.2020r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
3.
 10.12.2020r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
4.
 07.01.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
5.
 04.02.2021r.  Podsumowanie I semestru oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami w MS Teams
7.
 25.03.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
8.
 13.05.2021r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
9.

 

--------------

 Informacja o przewidywanych ocenach rocznych oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.

 

 

 Zebrania z rodzicami odbywają się wg harmonogramu o godzinie 17.00 


1.
 12.09.2019r.  Spotkanie z dyrekcją, Zarządem STO, Radą rodziców oraz wychowawcami.
2.
 17.10.2019r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
3.
 14.11.2019r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
4.
 12.12.2019r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
5.
 23.01.2020r.  Podsumowanie I semestru oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami.
7.
 19.03.2020r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
8.
 16.04.2020r.  Indywidualne konsultacje z nauczycielami
9.
 21.05.2020r.  Omówienie Łammigłowy. Pory na aktora, Zielonej szkoły, informacja o przewidywanych ocenach rocznych oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –  1.IX 2021 r.  od godz. 10.00

Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 XII 2021 r.

Ferie zimowe (Zaktualizowane w planie dziennika LIBRUS) –  17 I - 30 I 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna –   14  IV – 19 IV 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –   24 VI 2022 r.

Ferie letnie – 25 VI – 31 VIII 2022 r.

 

Inne dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2021 r., 07.01.2022 r., 17.06.2022 r.

 

PRZEWIDYWANY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 Z przyczyn epidemicznych - kalendarz roku szkolnego może ulec zmianie. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –  1.IX 2020.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 XII 2020 r.

Ferie zimowe (Zaktualizowane w planie dziennika LIBRUS) –  15 II - 28 II 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna –   1 IV – 6 IV 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –   25 VI 2021 r.

Ferie letnie – 26 VI – 31 VIII 2021 r.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 IX 2019 r.

9.00 – klasy 0, I – III, IV-VI SSP STO
10.15 – klasy I SLO STO, klasy VII – VIII SSP STO


Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 XII 2019 r.

Ferie zimowe27 I - 9 II 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna9 IV – 14 IV 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 VI 2020 r.

Ferie letnie27 VI – 31 VIII 2020 r.

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes