AKTUALNOŚCI - IV 2011


| wrzesień | październik | listopad |grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |

Społeczna Szkoła Podstawowa STO i Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach otrzymały podczas Gali Talentów "Semper In altum" zorganizowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z rąk p. Małgorzaty Muzoł - Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zaszczytny tytuł SZKÓŁ ODKRYWCÓW TALENTÓW.  To wielkie wyróżnienie przyznała Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall - doceniając wieloletnie zaangażowanie obu społecznych placówek oświatowych prowadzonych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Starachowicach. Certyfikat ten świadczy o tym, że nasze placówki przyczyniają się do odkrywania, promocji oraz wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że w całym województwie tylko 13 szkół otrzymało to wyróżnienie, w tym 2 ze Starachowic.

Z lewej Pani Bożena Jaskros Dyrektor Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach. Obok Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty
Z lewej Pani Dorota Glina Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach. Obok Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty

       Do Dyrekcji i Grona Pedagogicznego SSP i SG STO nadeszły listy gratulacyjne. Świętokrzyski Kurator Oświaty p. M. Muzoł napisała: "...pragnę z ogromną satysfakcją przekazać wyrazy uznania Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu z okazji zdobycia tytułu Szkoły Odkrywców Talentów...". Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego p. dr A. Okońska - Walkowicz przesłała list o treści: "...Szkoły Starachowickie pokazują, jak skutecznie pomagać uczniom w zdobywaniu rzetelnej wiedzy, rozwijaniu uzdolnień, realizowaniu pasji...".

=================================================================
29 IV 2011r.
SUKCESY UCZNIÓW
FINAŁ
II Międzyszkolnego Konkursu o tytuł "Mistrza Matematyki Starachowic"
=================================================================

W dniu 29.04.2011r. w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach odbył się II Konkurs o tytuł Mistrza Matematyki Starachowic w kategorii szkół podstawowych. Do udziału w konkursie w drodze eliminacji zakwalifikowało się 48 uczniów z ośmiu starachowickich szkół: SP 12, SP 11, SP 10, SP 9, SP 6, SP 2, SP 1 i SSP STO. Konkurs polegał na rozwiązaniu przez uczniów zadań matematycznych zamkniętych i otwartych. Zadania były niełatwe, okazało się jednak, że uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO potrafili sobie z nimi poradzić!!!
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Piotr Dąda kl. IV, Jan Wawszczak kl. IV, Julia Amroży kl. V, Kacper Kubiczek kl. V, Hania Włoskowicz kl. VI, Martyna Skorzyńska kl. VI.
Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Po krótkiej przerwie, przeznaczonej na poczęstunek i uzupełnienie sił, uczestnicy obejrzeli specjalnie przygotowane przez uczniów SP nr 10 zabawne przedstawienie teatralne, po czym zostali zaproszeni do udziału w edukacyjnej grze planszowej - "Chłopska Szkoła Biznesu". Zabawa była bardzo udana, a po jej zakończeniu komisja konkursowa podała wyniki rywalizacji.
W kategorii klas czwartych II miejsce zdobył Piotr Dąda, III miejsce - Jan Wawszczak, a w kategorii klas VI laureatką została Hania Włoskowicz zdobywając II miejsce.

Laureaci konkursu - Piotr Dąda (drugi od lewej), Jan Wawszczak (trzeci od lewej)
Laureatka konkursu Hania Włoskowicz
otrzymuje gratulacje od Pani Agaty Wojtyszek dyrektora SP nr 10 w Starachowicach

Natomiast w kategorii zespołowej II miejsce zdobyli uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach.
Wszyscy laureaci otrzymali oprócz dyplomów nagrody przygotowane przez sponsorów konkursu. Uczniów do konkursu przygotowała pani Beata Nowak.

GRATULUJEMY !!!

=================================================================
29 IV 2011r.
Jodła Papieska

=================================================================

Przed naszą Szkołą wyrosła Papieska Jodła, zasadzona rękami przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

           Ekologiczny pomysł sadzenia jodeł   w województwie świętokrzyskim, to  projekt zaproponowany szkołom przez Kuratorium Oświaty. Celem projektu jest upamiętnienie beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II poprzez przypomnienie młodym ludziom postaci naszego Wielkiego Rodaka i przypomnienie tradycji Puszczy Jodłowej, naturalnego skarbu naszego regionu.  Przystąpiliśmy do tego pomysłu z zapałem i ochotą. Sadzonkę otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Przywiozła ją mama Józia Napiórkowskiego z klasy I SSP. W piątek 29 kwietnia br., wszystkie szkoły, które przystąpiły do projektu sadziły Świętokrzyskie, Papieskie Jodły.
Nasza jodełka została zasadzona obok już kilkuletniego "Papieskiego Dębu", przed frontonem budynku szkolnego.
Na stosownej ceremonii zebrała się przed szkołą cała społeczność szkolna. Wojciech Gębura, opiekun Samorządu Uczniowskiego zapoznał zebranych z porządkiem spotkania. Głos zabrała pani dyrektor Bożena Jaskros, ksiądz Andrzej Niewczas poświęcił sadzonkę, następnie przedstawicielki Samorządu wsadziły ją do ziemi. Wysłuchaliśmy słów Jana Pawła II o narodowym, wielowiekowym dziedzictwie zakorzenionym w nauce Chrystusa i narodowej historii.
Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II - "Barka".
Wszyscy jesteśmy teraz zobowiązani do opieki nad nowym drzewkiem, do dbania o jego wzrost i do pamięci o Osobie, którą upamiętnia.

 
Głos zabrała p. Bożena Jaskros Dyrektor SG STO
Ks. Andrzej Niewczas poświęcił sadzonkę jodły
Na ceremonii zebrała się cała społeczność szkolna
Uroczyste wsadzenie Jodły Papieskiej przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

=================================================================
28 IV 2011r.
NASI UCZNIOWIE W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

=================================================================

Z okazji beatyfikacji naszego największego Rodaka - Jana Pawła II,  w Starostwie Powiatowym uczczono ten fakt na uroczystej sesji Rady. Uczniowie naszych szkół zostali zaproszeni do przygotowania i zaprezentowania krótkiego programu artystycznego ku czi Błogosławionego.
"Santo subito", zawołanie, które towarzyszyło wiernym już podczas ceremonii pogrzebowej Ojca Świętego stało się mottem prezentacji.
Uczennice, uczniowie i absolwentki naszych szkół śpiewali je i recytowali, wiarygodnie i z głębi serca. Nastrój programu udzielił się zebranym Radnym. Ze łzami wzruszenia dziękowali serdecznie za chwile refleksji, zadumy, poezji  i wspólnej modlitwy.
W programie - przygotowanym przez Agnieszkę Polak i Annę Babicką wzięli udział narratorzy - Marysia Włoskowicz (II g) i  Marcel Gralec (III g), recytatorzy - Ada Jędzrzejczyk (III g), Kamila Stępień (VI), Małgosia Samela (II g) i Justynka Serwicka (IV), która  recytowała własny wiersz, dedykowany Janowi Pawłowi II. Solista Kacper Hartung (IIg) wyśpiewał wizję niebiańskiego spotkania w Domu Ojca, a akompaniowali mu - Wiktoria Dobrowolska (I g) i Maciek Purski (II g).
Gościnnie wystąpiły absolwentki - Ewa Babicka i Agata Krysiak (uczennice I LO), które wyśpiewały poetyckie przypomnienie Karola Wojtyły, że  "...przemijanie ma sens i sedno w tym, że sens ma życie...".

Pragnienie
Noszę na sercu medalik jasny,
tak jasny jak Jego myśli.
Czasem uśmiecha się do mnie z obrazu,
a czasem też mi się przyśni.


Ojcze Święty daj nam siłę,
iść przez życie tak jak Ty.
Kochać ludzi i pomagać,
chcemy także my.

Światło gwiazdy spada z nieba,
siada na mej twarzy.
Stoję zawsze tuż przy Tobie,
jak wierni Szwajcarzy.


Tylko Ty potrafisz jasno
mówić to co czujesz.
Twoje słowo łączy ludzi,
chronisz i ratujesz.

Świętość w Tobie jest na pewno,
wierząc ściskam dłonie.
Cały świat zmierza do Ciebie
w szerokim ukłonie.

Gdy wieczorem idę spać,
zbieram dobre myśli.
Zamknę oczy, czekam chwilę,
pewnie mi się przyśnisz.

Justynka Serwicka kl. IV SSP STO

Od lewej Marcel Gralec, Marysia Włoskowicz, Kamila Stępień, Ada Jędrzejczyk i Małgosia Samela
Od lewej Wiktoria Dobrowolska, Maciej Purski,
Justynka Serwicka, Wiktoria Derlatka, Ewa Babicka

=================================================================
28 IV 2011r.
VIII Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej "Kocham moją Ojczyznę"

=================================================================

28 kwietnia 2011r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbył się VIII Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej "Kocham moją Ojczyznę". Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach reprezentował Dominik Pocheć. Niestety tym razem nie udało mu się zająć miejsca na podium - mimo, że zaprezentował się bardzo dobrze. Dominik wraz z opiekunem p. Mariolą Pocheć zostali zaproszeni przez lokalne radio Plus (seminaryjne) do udzielenia krótkiego wywiadu na temat tegoż konkursu.

=================================================================
27 IV 2011r.
SUKCESY UCZNIÓW

=================================================================

W piątek 27 kwietnia 2011 w Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach odbył się konkurs języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych - Master of English Communication. Naszą szkołę i klasę szóstą reprezentowali Anna Skóra i Paweł Dąda pod opieką Katarzyny Sasak. Oboje zostali laureatami konkursu w kategorii klas szóstych. Ania zajęła II miejsce a Paweł III miejsce. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich był test leksykalno-gramatycny oraz sprawdzający słuchanie, a drugi etap stanowiła rozmowa na wylosowanych temat.

=================================================================
27 IV 2011r.
XVI Konkurs Piosenki "WYGRAJ SUKCES" - eliminacje regionalne

=================================================================

W eliminacjach regionalnych w Ożarowie zaprezentowała się Maria Kaniewska z kl. IV w kategorii kl. IV - VI. Występ Marysi uważam za bardzo udany. Mimo, że nie zakwalifikowała się do III etapu - Marysia na scenie zrobiła show i została nagrodzona gromkimi brawami - powiedziała p. Mariola Pocheć.

=================================================================
19 IV 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "Ciekawa lekcja"

=================================================================

     Społeczna Szkoła Podstawowa STO w roku  szkolnym 2010/2011 realizowała cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Pomysłodawcą tego typu oddziaływań dydaktycznych jest p. Jolanta Marzec. Podsumowaniem całorocznego cyklu zajęć był konkurs plastyczny skierowany do uczniów kl. 0-III.

Celem konkursu było:

* uatrakcyjnienie zajęć i powiązanie omawianej tematyki dydaktycznej poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;
*  zapoznanie z rolą i zadaniami ludzi wykonujących różne zawody;
*  zrozumie potrzeby i wartości wykonywanej pracy;
* rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;
* ukierunkowanie rozwoju ucznia;
* swoboda interpretacji plastycznej.


Uczniowie wyróżnieni:

Igor Kaczorowski, Michał Pocheć, Michał Skorzyński,
Kacper Radecki, Kamil Kubik
Dominika Kubik, Wiktoria Nowak, Wiktoria Grosika,
Ala Różalska, Natalia Jarzyna

Nagrodzeni zostali  także:

Iza Gront, Gabrysia Bado, Wiktor Borowski, Kuba Wziątek, Karolina Książek, Ola Stanecka

  Uczniowie otrzymali cenne nagrody ufundowane przez dyrektora SSP STO p. D. Glinę  i jednocześnie wspaniale się nimi bawili.

<< Joanna Gryz >>

=================================================================
17 IV 2011r.
FINAŁ
VI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON
=================================================================

17 kwietnia 2011r. - Dominik Pocheć, uczeń kl. I reprezentował Społeczne Gimnazjum STO
w VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON.

W tym roku utworem obowiązkowym była piosenka z repertuaru Maryli Rodowicz, a prezentacje uczestników oceniało jury: Grażyna Łobaczewska, Lora Szafran, Joanna Zagdańska.
Konkurencja w kategorii gimnazja - była bardzo duża - wykonawców 60. Nie udało nam się zająć miejsca punktowanego. Przyznano 3 miejsca oraz 7 wyróżnień. Ale było bardzo przyjemnie
i przyjechaliśmy bogatsi o nowe doświadczenia i z planami na kolejne festiwale.

Dominik Pocheć uczeń kl. I Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach finalistą VI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON


=================================================================
15 IV 2011r.
BAJKOWA CHATKA KUBUSIA PUCHATKA

=================================================================

W tym dniu uczniowie kl. I-III z koła teatralnego SSP wzięli udział w  XIX  Konkursie na Inscenizację Literatury Dziecięcej czyli przeglądzie teatrzyków, zorganizowanym przez Spółdzielczy Dom Kultury w Starachowicach. Mali aktorzy wystawili bajkę pt. "W krainie cudowności" - przygotowaną przez p. Joannę Gryz. Otrzymali wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych za osiągnięcia artystyczne.

Uczniowie kl. I-III z koła teatralnego Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach w inscenizacji
pt. "W krainie cudowności" na scenie
Spółdzielczego Domu Kultury w Starachowicach

Wystąpili:
O. Stanecka kl. I, A. Walendziak, W. Grosicka, D. Kubik i I. Gront z kl. II oraz N. Józefczak, N. Jarzyna, G. Bado, J. Różyc i G. Wożniak z kl. III.                          

Nasze  gratulacje !!!       

=================================================================
9 IV 2011r.
SZLI NA ORIENTACJĘ I...
Zdobywali nagrody

=================================================================

23 zespoły wzięło udział w V Mistrzostwach Powiatu Starachowickiego w Marszu na Orientację InO, zorganizowanych przez Oddział Międzyszkolny PTTK i Gimnazjum nr 1 w Starachowicach. Sędzią głównym był Paweł Kowalczyk, trasy wytyczyli Monika Mielczarska i Tomasz Rutkowski. Turystyczne marsze na orientację są dyscypliną turystyki kwalifikowanej. Jest to gra terenowa, w której zadaniem uczestników jest odnalezienie w lesie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej od organizatora mapy w określonym limicie czasu. Do rywalizacji - 9 kwietnia br. w lesie przy końcówce ul. Kopalnianej - stanęli nie tylko uczniowie starachowickich szkół, ale również 4 ekipy seniorskie. W kategorii szkół gimnazjalnych nalepiej zadanie wykonali zdobywając dwa pierwsze miejsca, uczniowie Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach: Jakub Fiega, Paweł Kutera, Patryk Godziemski oraz Maciej Bujak, Kacper Hartung, Hubert Kubiczek, opiekun p. Wojciech Gębura. Podsumowanie mistrzostw odbyło się w Gimnazjum nr 1, gdzie nagrody ufundowane przez Urząd Miasta (plecaki) i Starostwo Powiatowe (kompasy) wręczyła zwycięskim teamom dyrektor Gimnazjum nr 1, Emilia Kornecka w asyście członka Zarządu Powiatu - Marka Pawłowskiego.

=================================================================
9 IV 2011r.
SPORTOWE SUKCESY UCZNIÓW

=================================================================

9 kwietnia 2011r. odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu zorganizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Starachowicach.

KLASYFIKACJA:

I - II klasa 25 m styl dowolny
III miejsce
Wiktor Serwicki kl. I
   
 
III - IV klasa 50 m styl grzbietowy
I miejsce
Krzysztof Płusa kl. IV
II miejsce
Wiktoria Nowak kl. III
III miejsce
Natalia Jarzyna kl. III
III - IV klasa 50 m styl dowolny
I miejsce
Anna Radecka kl. IV
 
 
V - VI klasa 50 m styl grzbietowy
I miejsce
Iza Majewska kl. V
II miejsce
Karol Sionek kl. V
V - VI klasa 50 m styl dowolny
I miejsce
Julia Amroży kl. V
III miejsce
Jakub Makoski kl. VI
V - VI klasa styl klasyczny
II miejsce
Zosia Głowacka kl. V
 
KLASYFIKACJA OGÓLNA:
I miejsce DZIEWCZĘTA
II miejsce
CHŁOPCY
 
SZTAFETA DZIEWCZĄT I miejsce SZTAFETA CHŁOPCÓW II miejsce
Iza Majewsak kl. V
Natalia Jarzyna kl. III
Julia Amroży kl. V
Ania Radecka kl. IV
Jakub Makoski kl. VI
Krzysztof Płusa kl. IV
Karol Sionek kl. VI
Michał Wyskiel kl. VI

Uczniów do zawodów przygotowała pani Agnieszka Makoska.
GRATULUJEMY !!!!

=================================================================
8 IV 2011r.
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z UDZIAŁEM NASZYCH UCZNIÓW
-----------------> Galeria
=================================================================

8 kwietnia 2011r. w auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Laureatów nagrodzono medalami i dyplomami. Specjalne podziękowania otrzymali też nauczyciele przygotowujacy uczniów do konkursów.
W uroczystości wzięli udział laureaci Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach.
Byli to: Maciej Purski - uczeń klasy II, który został podwójnym laureatem (z języka polskiego, historii), Marcel Gralec - uczeń klasy III (z historii), Natalie Hnatiw (z języka angielskiego). Naszych uczniów przygotowywały panie: Ewa Nowak, Teresa Rybka i Katarzyna Sasak.

Natalie Hnatiw - laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego wraz z opiekunem
p. Katarzyną Sasak
Maciej Purski - laureat Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego i Historii
wraz z opiekunem p. Teresą Rybką
Marcel Gralec - laureat Wojewódzkiego Konkursu z Historii


=================================================================
1 IV 2011r.
SUKCESY UCZNIÓW

=================================================================

1 kwietnia w Starachowickim Centrum Kultury odbył się Konkurs Wokalny "Wygraj Sukces". Jest to konkurs ogólnopolski, przeprowadzany w trzech etapach, a przesłuchania starachowickie to etap pierwszy. Wykonawcy zaprezentowali po dwa utwory, a wykonania zostały poddane ocenie Jury w składzie: Tomasz Kordeusz - przewodniczący oraz członkowie: Maciej Bidziński i Tomasz Ceglarski. Jury oceniało wykonawców w 4 kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Nasze szkoły reprezentowali: kategoria 1-3 - Michał Pocheć kl. I, Wiktoria Nowak kl. III, kategoria 4-6 - Anna Pomorska i Maria Kaniewska kl. IV, kategoria gimnazja - Dominik Pocheć kl. I.
Miło nam poinformować, że do drugiego etapu zakwalifikowała się Maria Kaniewska - uczennica IV klasy Społecznej Szkoły Podstawowej STO. Uczniów przygotowała i dopingowała zza kulis pani Mariola Pocheć.